L’escola

Les Aigües és una escola de doble línia i està ubicada al barri del Poble Sec de Cardedeu. Va iniciar la seva activitat el curs 2003/04 i des d’aleshores ha anat creixent i consolidant un equip docent i unes dinàmiques de funcionament que l’han portada fins a l’escola d’avui. Forma part d’aquest creixement el fet que des del curs 16/17 és escola inclusiva de referència de la zona educativa ja que va estar dotada amb el recurs d’un Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI). Durant aquests anys també ha anat consolidant projectes específics que formen part dels trets d’identitat del centre: implicació en programes plurilingües europeus com els Erasmus+, Projecte Science als Cicles Mitjà i Superior, projecte de geolocalització, tallers interdisciplinars, apadrinament lector, Cantània, Carde9+1, consciència corporal, educació emocional, treball per projectes, espais vivencials d’Ed. Infantil, pla de sortides i colònies, entre molts d’altres.

L’equip docent està consolidat amb una plantilla amb un alt grau d’estabilitat de 28’5 mestres, dels quals un 85% són destinacions definitives i un educador, dels quals s’han creat perfils d’atenció a la diversitat i lingüístics per tal de garantir els trets d’identitat del centre. També compta amb 1 auxiliar administrativa i 1 conserge. L’escola té el servei de menjador escolar amb cuina pròpia, gestionat per una comissió del Consell Escolar el qual compta amb un equip de professionals de cuina i d’educació en el lleure.

L’escola disposa d’unes bones instal·lacions interiors i exteriors: 6 aules d’Ed. Infantil, 12 aules d’Ed. Primària i diversos espais comuns: gimnàs, sala de polivalent, 3 aules de petit grup, aula de música, aula TAC, laboratori, ludoteca, biblioteca, 2 menjadors i 2 patis exteriors amb espai d’hort. També compta amb 3 despatxos, 1 consergeria-vestíbul, 2 sales de material i 3 sales de reunions.

Segons el  PEC, Les Aigües és una escola que es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i de professionalitat docent, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies i de cerca de l’excel·lència. És una escola pública, catalana, laica, integral, plural, inclusiva, participativa i oberta al diàleg i a l’entorn.

El centre està obert a incorporar innovacions en la seva acció educativa mantenint aquelles pràctiques i metodologies que fa temps que funcionen de manera positiva amb la intencionalitat de formar persones que esdevinguin ciutadans/es: satisfets/tes amb ells/es mateixos/es, competents socialment, amb iniciativa i criteri propi i amb sensibilitat ètica i artística.

La proposta educativa vol posar l’accent en els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. Es pretenen desenvolupar hàbits saludables, potenciar l’equilibri emocional i l’afirmació de l’autoestima, potenciar l’autonomia personal i millorar les habilitats socials de manera que aquests valors siguin presents en tots els àmbits de l’escola amb la finalitat que acabin esdevenint una manera de fer per a tot l’alumnat.