Robòtica

Gràcies al Pla Educatiu d’Entorn de Cardedeu, des de 2017 iniciem la robòtica als grups de 1r i 2n d’Ed. Primària amb  beebots, per continuar a 3r amb programació code i scratch i a partir de 4t  amb mBots. Les activitats les fem amb alumnes de 3r d’ESO de l’institut Pla Marcell que fan les pràctiques de servei comunitari a Les Aigües.

La programació i la robòtica educativa és un sistema d’ensenyament basat en el constructivisme que permet afavorir la creació de nous escenaris d’aula on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, i on es potencia el desenvolupament de les seves habilitats i competències.

La Robòtica Educativa és transversal i interdisciplinària perquè abasta diferents àrees del currículum. Així, amb continguts ben estructurats, es poden treballar continguts de ciències, tecnologia, enginyeria (construcció) i matemàtica, de l’àmbit de les STEM (sigles en anglès de Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de llengua i, també, el plurilingüisme.

Desenvolupar les capacitats creatives i d’organització, fomentar el treball en grup, promoure la necessitat d’experimentar, de descobrir noves habilitats i l’interès per investigar són alguns dels objectius de la robòtica educativa, fent especial èmfasi en aspectes com: el treball en equip; el lideratge; l’aprenentatge a partir dels errors; l’autonomia i emprenedoria; i l’aprendre jugant.

Entenem el seu ús com una eina transversal de transmissió de coneixement, com un element tecnològic aplicat a l’educació que permet el desenvolupament d’una nova tècnica d’ensenyament. L’important de la robòtica com a eina és que potencia la satisfacció subjectiva dels participants.