Escacs a l’escola

Des del 2012 Les Aigües participa al programa Escacs a l’Escola  amb la finalitat d’utilitzar aquest joc com a eina educativa. Els escacs són una eina d’aprenentatge transversal, interdisciplinar i molt integradora que permet vehicular aprenentatges dels diferents àmbits curriculars, reforçar valors, hàbits… d’una forma lúdica i activa.

Hi pariticipen tots els grups d’Ed. Primària de l’escola en sessions de grups reduïts, coneixent les peces i els seus moviments, les dimensions de l’escaquer, la ubicació en l’espai de coordenades i abscisses i la iniciació en aspectes tàctics.  Tot això amb el principi: observo, penso i actuo que serveix per la base de la construcció de molts aprenentatges.

Aquest programa sorgeix del Parlament de Catalunya, de data 21 de juliol de 2010, on “s’insta el Govern a declarar els escacs d’utilitat pública i a emprendre actuacions per difondre’ls i fomentar-ne la pràctica entre la població catalana, especialment en els àmbits de l’educació, lúdic i de la salut”. La iniciativa compta amb el suport de la Federació d’Escacs de Catalunya amb l’aval d’estudis fets per les Universitats de Girona i Lleida, els quals formen els equips de mestres de les escoles participants.