EscolaNova21

Escola Nova 21 ha estat una aliança de centres educatius i entitats per un sistema educatiu avançat que s’ha dut a terme entre 2016 i 2019, responent a l’Agenda 2030 de Nacions Unides i a la crida de la UNESCO per la participació de tots els sectors en un procés inclusiu per possibilitar el canvi de paradigma educatiu. L’objectiu d’aquest canvi és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

L’Escola Les Aigües hem participat de la xarxa EN21 de Cardedeu-Les Franqueses des del 2016 i el fet de ser-hi ens ha permès de fer replantejaments de centre i obrir noves mirades de futur. A partir del proper curs 2020-21 estem oberts a continuar formant-ne part a partir de la proposta que defineixi el Departamernt d’Educació per tal de continuar treballant en xarxa amb altres centres educatius de Cardedeu i d’arreu del país.