L’anglès a l’escola

El nostre principal objectiu en relació a l’aprenentatge de l’anglès és que els nostres alumnes sàpiguen:

Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC.”

Introduïm l’anglès de des de P3 fins a 2n amb dues hores setmanals amb un enfocament oral, creant situacions i contextos de comunicació i expressió per als infants.

A partir de 3r fins a 6è són tres hores setmanals, una de les quals és d’expressió oral en grups reduïts. Introduïm una quarta sessió setmanal de Science, on es treballa en anglès part de les competències  de l’àrea de coneixement del medi.  Durant tota l’etapa d’Ed. Primària també es fa en anglès un dels tallers interdisciplinaris, per tant es treballa en anglès una part de les competències de l’àrea d’educació visual i plàstica.

L’ús de les tecnologies (apps, tauletes, ordinadors, eines multimèdia, audiollibres…)  es fa ben present en el treball sistemàtic de la llengua anglesa.

A Cicle Superior, els projectes etwinning  fan que establim contacte telemàtic amb altres escoles de països membres de la Comissió Europea amb l’anglès com a llengua de comunicació.

Completem les vivències internacionals en anglès al cicle Superior amb projectes d’intercanvi Erasmus+ amb altres comunitats educatives de diferents països.

Estem agermanats amb l’Escola Pere IV del Poblenou de Barcelona, amb la qual tenim u projecte de geolocalització, on l’anglès i les tecnologies són les eines comunicatives per descobrir el Poblenou i donar a conèixer Cardedeu.