Erasmus +

L’Escola Les Aigües ja fa més de 10 anys que participa en projectes Erasmus+ d’àmbit europeu amb comunitats educatives de diferents països. Els nostres alumnes i equip docent han participat en trobades i hem rebut a Cardedeu comunitats eductives d’escoles d’Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia,  Polònia, Turquia i Txèquia. Clica i veuràs alguns dels millors moments de les darreres trobades!

Curs 2019-20

Meeting in Rafina (Greece)

Curs 2018-19

Meeting in Kolin (Czech Republic)

Curs 2016-17

Meeting in Tessalònica (Greece)

Meeting in Sermoneta (Italy)

Curs 15-16

Meeting in Cardedeu (Catalonia)

El 2018 vam iniciar el darrer projecte en el qual compartim experiències sobre l’entorn natural amb escoles de Kolín (Txèquia), de Rafina (Grècia), de Galabovo (Bulgària) i de Trapene (Letònia). Des del setembre de 2018 fins al novembre de 2019 hem realitzat trobades en els diferents països per fer el seguiment del projecte. Aquestes trobades han estat una oportunitat per fer un intercanvi d’experiències pedagògiques, culturals i educatives. L’any passat vam dur a terme dues trobades a Kolin (Txèquia) i aquest curs, a l’octubre de 2019, varem fer la trobada a Rafina (Grècia). Del 17 al 23 de maig estava prevista la trobada de tancament del projecte a Cardedeu, on alumnes de l’Escola Les Aigües acolliran 24 de nois i noies i una quinzena de mestres dels altres països participants. Degut a la situació actual de tancament d’escoles com a mesura d’eradicació del coronavirus les 5 escoles participants hem demant un ajornament del projecte per poder  fer les tasques pensents, esntre elles la trobada a Cardedeu, duran el curs 20-21. 

El projecte“Let´s be friends and help our nature  together ” té com a objectiu principal aprendre a protegir  la natura i el nostre entorn més proper, alhora que  fer amistats d’altres països i cultures amb qui compartir aquestes mateixa inquietuds i interessos. El projecte pretén sensibilitzar i fomentar el respecte cap el medi ambient, aprenent a treballar junts de forma cooperativa. De la mateixa manera, fomentant la creació d’iniciatives properes i compromeses amb la importància de cuidar el nostre entorn.

Aquest projecte comença intercanviant informació entre les diferents escoles dels països participants sobre la biodiversitat que els envolta. Posteriorment, cada escola ha dut a terme un espai de plantació diferent (hort, hivernacle, jardí, etc.) L’objectiu d’aquesta activitat ha estat  despertar en els alumnes la consciència sobre la importància de conèixer i protegir la natura. Amb la plantació d’herbes, flors i altres tipus de plantes i el seguiment del procés de plantació, s’ha aconseguit també educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i els recursos naturals.

Finalment, i amb aquest projecte Erasmus+  es pretén treballar i  reforçar l’ús de la llengua anglesa en situacions reals (viatges, converses, trobades, intercanvis etc.)  i maximitzar l’exposició a la llengua anglesa, a la vegada que  participar de la diversitat cultural d’Europa.