Reglets matemàtics

Treballem la lògica matemàtica, els nombres i les operacions amb la manipulació lliure i guiada dels reglets de Maria Antònia Canals.

Coneixem els nombres i les operacions manipulativament i veiem les quantitats  per després poder-les imaginar. Passem d’un raonament concret a un d’abstracte que és com funciona la lògica de la ment humana.
A més d’una gran eficàcia per a la comprensió de conceptes, els reglets potencien la major part de les habilitats característiques del saber matemàtic com ara:

  • Afavorir el coneixement dels nombres i l’estimació realista de les quantitats.
  • Treballar la base decimal de numeració, tot potenciant la seva comprensió.
  • Experimentar i descobrir relacions entre els nombres, els seus quadrats i els cubs.
  • Investigar i descobrir qüestions numèriques, que són com els “misteris “ dels nombres.
  • Fonamentar el raonament, l’observació i l’expressió verbal, a partir de la manipulació
  • Facilitar el pas al llenguatge matemàtic escrit, aprenent el significat real dels signes, i més tard el pas al llenguatge algebraic.

Els reglets són uns llistonets de fusta de colors que representen els 10 primers nombres naturals, els seus quadrats i els seus cubs. Les seves magnituds són una expressió realista de les quantitats, amb la característica que no estan marcades les unitats que les formen.  Els nombres naturals es representen per reglets d’1 cm2 de secció, la seva longitud equival en centímetres al nombre que representa.