Contacte amb la coordinació del servei

La gestió del menjador per comunicar qualsevol incidència: demanda de dietes, consulta sobre adjudicacions de beques, comunicació se serveis esporàdics, informació sobre al·lèrgies i intoleràncies alimantàries… l’heu de fer per missatgeria whatsapp al núm. de telèfon del servei 609 03 07 17 com a màxim a les 8:40 hores del mateix dia de la incidència.