Pressupost 2020

El Consell Escolar de Les Aigües va aprovar el pressupost 2020 en la sessió ordinària del 27 de gener de 2020.

Pressupost 2020