Documents que ens defineixen

A L’Escola Les Aigües la defineixen una sèrie de documents de centre que han estat elaborats de manera participativa per part de tots els sectors de la comunitat educativa. Els projectes educatiu, lingüístic, de teconologies de l’aperenentatge i el coneixement; així com la carta de compromís educatiu i les normes d’organització i funcionament són documents que estan i han estat sotmesos a constants modificacions en funció de les necessitats de cada moment i de l’evolució que estem fent com a escola en uns societat que evoluciona.

El fet d’haver estat els darrers tes anys a les xarxes d’EscolaNova21 i de Competències Bàsiques i la voluntat de continuar-hi sent fa que l’escola estigui en constant replantejament de tot allò que fa per tal de millorar curs rera curs.