Consell Escolar

El Consell Escolar de l’Escola Les Aigües el formen 19 persones:

6 representants de pares i mares:

Ermengol Alemany Font

Diana Banzo Señer

Pilar Gil Garcia

Teo López Molina

Núria López Rovira

Raúl Tenedor Micó

6 representants de mestres:

Albert Albiol Narciso

Montse Baró Collado

Marta Cerqueda Soto

Dolors Crespín Rodríguez

Mònica Prado Rodríguez

Irene Ruiz Sagrera

1 representant de l’Ajuntament de Cardedeu:

Dolors Sala Ligoña

1 representant de les Personal d’Administració  i Serveis:

Trini Rueda Galera

1 representant del Personal Atenció Educativa:

David Menent Pous

1 representant de l’AFA:

Sònia Garcia León

3 membres de l’Equip Directiu:

Josep Cortada Simó (director)

Lluís González Navarrete (cap d’estudis)

Mirtha Villarroya Acosta (secretària)

 

D’acord amb els articles 148 i 152 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

L’article 126 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, estableix la composició del consell escolar per als centres públics.

Així mateix, l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, disposa per als centres del Servei d’Educació de Catalunya que els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar.