Dades de funcionament per a famílies

Per tal que totes les famílies tingueu clar com funciona l’escola, us hem resumit tot el que cal saber

Material que cal portar a l’inici de curs:

Ed. Infantil

MATERIAL D’AULA

 • Foto actual de la família. (Només P3).
 • Un paquet de paper higiènic humit. No tovalloletes! (Només P3).
 • Una capsa de mocadors de paper. (Només P3).
 • Una bossa  amb  una  muda  complerta  per  recanvis,  inclosos  mitjons  i sabates i amb una tovallola de lavabo. (Només P3).
 • Bossa amb l’esmorzar, amb un tovalló de roba,
 • Una ampolleta o cantimplora d’aigua d’ús personal.
 • Bata per quan s’hagin de fer activitats que requereixin el seu ús.
 • Motxilla senzilla, sense rodes, fàcil de penjar i adequada a la mida de l’infant.

Ed. Primària

MATERIAL D’AULA:

 • Una bossa de roba que contingui: l’esmorzar en carmanyola o embolcalls reutilitzables, una ampolleta o cantimplora amb aigua, mascareta de recanvi dins d’una funda (pot ser la que proporcionarà l’AFA a tot l’alumnat d’Ed. Primària) i paquet petit de mocadors de paper.
 • Bata. A Cicle Inicial es pot reutilitzar la d’Ed. Infantil i als Cicles Mitjà i Superior poden portar alguna camisa vella d’una persona adulta que faci la funció de bata. S’utilitzarà només quan s’hagin de fer activitats que requereixin el seu ús.
 • Motxilla senzilla, sense rodes, fàcil de penjar i adequada a la mida de l’infant. A Cicle Inicial és per portar la bossa de roba de l’esmorzar i la llibreta viatgera, per tant es pot aprofitar la motxilla d’Ed. Infantil.

Tot aquest material ha d’anar etiquetat amb el nom de l’infant.

MATERIAL DIDÀCTIC:

El projecte educatiu de centre contempla la socialització del material didàctic. Per aquest motiu el Consell Escolar té aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes als pares i mares no us cal comprar cap material, les comandes de tot el necessari les fan l’equip de mestres. Les quotes queden repartides de la següent manera:

 • quota de setembre (Ed. Infantil i Primària) : 70 € que es destinen a la compra de joguines, material didàctic, material fungible (pintures, colors, papers, materials de tallers, fotocòpies, ) i a activitats culturals al teatre. 20 € van destinats al material que edita l’escola i al manteniment tecnològic de les aules.
 • quota febrer (Ed. Infantil i Primària): 70 € destinats a material didàctic, material fungible (pintures, colors, papers, materials de tallers, fotocòpies,… ) i a les activitats del Museu-arxiu Tomàs Balvey. A Ed. Infantil i Cicle Inicial  es destinen també a la compra de la samarreta que cada nen/a porta per la Trobada de Dansa de les cinc escoles de Cardedeu. A Cicle Mitjà i Superior es destinen a l’agenda escolar.

Per aquesta finalitat l’escola us farà dos càrrecs, un a l’octubre i un altre al febrer al vostre núm. de compte facilitat en el moment de la matricula.

No utilitzem llibres de text, només heu de comprar els d’anglès de 2n, 3r i 4t i portar-los a l’escola el primer dia de curs. Els teniu especificats en aquest enllaç i no caldrà que els folreu.

També hi ha alguns quaderns de treball per al Cicle Superior que són fungibles. Els heu de comprar i portar-los a l’escola el primer dia de curs. L’escola us facilitarà la llista abans d’acabar el curs. La resta de llibres que s’utilitzaran no cal que els compreu ja que estan inclosos en el Projecte de Socialització que el centre duu a terme i del qual ja se us informa cada any a finals de 2n.

PROPOSTA EDUCATIVA

Objectius més rellevants del PEC:

 1. El centre basa el seu projecte d’escola en educar per: el  respecte,  la tolerància i  el diàleg. En definitiva pretén la formació de persones amb criteris amplis que el permetin viure amb dignitat i llibertat.
 2. Creiem que ningú s’ha de sentir discriminat per raons econòmiques i/o socio- culturals. Per aquest motiu l’escola fomentarà el no consumisme innecessari i l’aprofitament màxim dels recursos. Per afavorir aquest objectiu l’escola ha adoptat el sistema de material socialitzat.
 3. L’entorn escolar i els educadors/es afavoriran un clima i un tracte verbal, d’afecte, seguretat i confiança, per atendre i educar els/les alumnes, en les seves diferents etapes, respectant les diferències i fomentant el desenvolupament de l’autoestima.
 4. L’escola treballa integrant les competències digitals de manera transversal, per tant l’actualització tecnològica és una prioritat en tots els espais del centre i s’hi destinen dotacions pressupostàries per aconseguir-ho.
 5. Es fa un treball de consciència corporal, per tal d’apropar l’infant a la mirada interior del seu propi cos, tant físic com emocional, per conèixer-se millor, acceptar-se i créixer com a persona.
 6. L’aprenentatge, en definitiva, es farà de manera que el bagatge de coneixements s’integri en la maduració personal de l’infant i li estimuli l’afany d’aprendre per viure amb ilꞏlusió i esperança.

Objectius d’Educació Infantil:

 1. Facilitar l’adaptació als alumnes de P3. Per aquest motiu cada any, aprovat prèviament pel Consell Escolar, s’organitza una entrada progressiva dels alumnes de P-3.
 2. Treballar de forma global, per projectes, cooperativament i unitats temàtiques.
 3. Prioritzar el treball d’hàbits d’autonomia personal, de sociabilitat i de treball que permetin una bona organització i funcionament de tot el cicle.
 4. Iniciar el sistema constructivista de la lecto-escriptura.
 5. Introduir el treball de consciència corporal, per tal de familiaritzar als alumnes des de petits a disposar, d’un temps i un espai, per treballar i observar el propi cos.
 6. Iniciar a nivell oral el contacte amb la llengua anglesa des de P3, provocant contextos comunicatius reals.

Hàbits a treballar conjuntament a casa i a l’escola:

 • Autonomia en posar-se i treure totes les peces de roba (roba interior, pantalons, mitjons, sabates, …). Utilitzar roba còmoda i evitar cremalleres, cordons, botons petits, cinturons,…
 • Saber rentar-se cara i mans i ser conscient dels moments que cal fer-ho: abans de menjar, després de jugar, al sortir del lavabo…
 • Anar sol/a al lavabo, eixugar-se bé i rentar-se les mans.
 • Autonomia i hàbits alimentaris correctes a les hores dels àpats: aliments sans, menjar la quantitat i a les hores adequades, seure, mastegar i utilitzar correctament la forquilla i cullera.
 • Portar un horari regular a l’hora d’anar a dormir i de despertar-se. Respectar el ritme de migdiades.
 • Mocar-se sols/es.
 • Recollir les joguines que utilitzin, si cal amb una mica d’ajuda.
 • Tenir cura dels objectes personals.
 • Mostrar-se responsable de l’ordre i neteja de l’espai personal i colꞏlaborador/a en les tasques envers l’espai comú.
 • Fomentar l’hàbit de les formes de cortesia i educació envers els altres: saludar i acomiadar-se correctament, donar les gràcies,…
 • Saber esperar i no interrompre per dir o demanar les coses.
 • Demanar les coses correctament, sense exigir.
 • Fomentar l’hàbit de la tolerància a la frustració de no aconseguir aquelles demandes que l’adult considera que no són procedents, o bé que sí que ho són, però que no es poden satisfer immediatament.

Objectius d’Educació Primària

 1. Treballar de manera competencial els àmbits i les dimensiones del currículum tot introduint el treball cooperatiu i per projectes per tal de poder donar resposta a tota la diversitat de l’alumnat.
 2. Treballar els hàbits d’autonomia personal, de sociabilitat i de  treball  que permetin una bona organització i funcionament de tots els cicles.
 3. Continuar durant tota l’etapa d’Ed. Primària el treball basat en el constructivisme per tal de consolidar la lecto-escriptura, el càlcul i els raonaments lògics matemàtics iniciats a l’Ed. Infantil.
 4. Continuar el treball  de Consciència Corporal  iniciat a l’Educació Infantil  per afavorir el coneixement i acceptació d’un mateix.
 5. Continuar el treball sistemàtic de la llengua anglesa iniciat des de P3 potenciant l’expressió oral en mitjos grups durant tota l’Ed. Primària i potenciant l’anglès com a eina de comunicació oral i escrita colꞏlaborant en diferents projectes europeus: Erasmus+, Etwwining, intercnvis, … utilitzant l’anglès en contextos reals de comunicació amb l’ajut de les tecnologies i introduint-lo com a contingut curricular en àrees com el coneixement del medi i l’educació artística.

Hàbits a treballar conjuntament a casa i a l’escola:

 • Utilitzar roba còmoda.
 • Tenir cura de la higiene personal .
 • Treballar els hàbits alimentaris: aliments sans, menjar la quantitat i a les hores adequades, seure , mastegar i utilitzar els coberts correctament.
 • Portar un horari regular a l’hora d’anar a dormir i de despertar-se.
 • Tenir cura dels objectes personals.
 • Mostrar-se responsable de l’ordre i neteja de l’espai personal i colꞏlaborador en les tasques envers els espais
 • Fomentar l’hàbit de les formes de cortesia i educació envers els altres: saludar i acomiadar-se correctament, donar les gràcies,
 • Saber esperar i no interrompre per dir o demanar les coses.
 • Demanar les coses correctament, sense exigir.
 • Fomentar l’hàbit de la tolerància a la frustració de no aconseguir aquelles demandes que l’adult considera que no són procedents, o bé que si ho són però que no pot satisfer

FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA

 • L’horari escolar és de les 9 h fins les 12’30 h i de les 15 h a les 16’30 h. Aquest curs 20-21 hi ha previstes entrades i sortides esglaonades de matí (8:45-9:00 h) i de tarda (16:15-16:30 h) i la distribució de les 5 portes de l’escola, per tan cal estar atents al Pla d’Acció per comprovar l’horari i la porta assignats a cada nivell.. Per entrar a l’escola, una vegada s’han tancat les portes, cal una causa justificada. La conserge recollirà els/les alumnes i els acompanyarà a la seva aula.
 • Si teniu qualsevol dubte o problema referent a l’escola o al vostre fill/a és molt important que parleu amb el seu tutor/a, si aquesta via trobeu que no es suficient, sempre posteriorment, us heu d’adreçar a la Direcció. El número de telèfon de l’escola és el 93 871 18 96. Si voleu parlar amb el/la tutor/a del vostre fill/a o bé amb l’equip directiu, truqueu en horari escolar (de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30) i deixeu l’encàrrec a consergeria i tindreu una resposta al més aviat possible. També podeu utilitzar el correu electrònic esclesaigues@xtec.cat , els correus electrònics de l’equip de mestres, la pàgina web i el compte Twitter @EscolaLesAigues.
 • El servei de menjador escolar funciona cada dia de 12:30 h a 15 h. Els/les alumnes de P3 dinen a les 12:30 h i després fan la migdiada La resta fan activitats i esbarjo. El cobrament del menjador el farà l’empresa que gestiona el servei al número de compte que els faciliteu amb la inscripció al servei. L’atenció a famílies es fa per whatsapp durant 24 hores al dia o telefònicament de 8:30 a 8:55 hores al telèfon 609030717.
 • Hi ha servei d’acollida de 7:30 h a 9 h del matí i de 16:30 h a 18:15 h. Aquest servei l’organitza l’AFA Les Aigües. Per qualsevol consulta referent a aquest servei podeu trucar al telèfon de l’AFA 634868594. També podeu trucar dins de l’horari d’acollida al telèfon del servei 600237904.
 • Tots els nens i nenes que necessitin prendre qualsevol medicació , en horari escolar, han de portar el pla de medicació on s’hi especifiqui el nom de l’alumne/a, el nom del medicament, la dosi que ha de prendre i en quin Si no porteu aquest paper l’escola no pot subministrar medicaments, ni colꞏlaborar amb l’automedicació.
 • Només es podran portar joguines o objectes a l’escola sempre i quan els tutors/es ho demanin per fer el treball d’aula. Recordeu que l’escola ja disposa de material suficient i adequat per a les activitats de joc.
 • Per mantenir les famílies informades del progrés dels alumnes l’escola té un calendari d’avaluacions. Les conclusions de les reunions d’avaluació es redacten en els informes. A Ed. Infantil se’n lliuren dos: un al febrer i l’altre a final de curs. A P3 l’informe de febrer només contempla l’adaptació dels alumnes. Les àrees curriculars es valoren a l’informe del mes de juny. A Ed. Primària se’n lliuren tres cada curs: un al desembre, l’altre a final de març i l’últim a final de curs.
 • En una reunió a inici de curs als/les mestres tutors/es facilitaran a les famílies la seva disponibilitat per fer entrevistes de seguiment. És molt convenient fer-ne almenys una al llarg del curs, tot i que si els/les mestres tutors/es ho creuen oportú podeu ser convocats altres cops. Les famílies també podeu demanar una entrevista al tutor/a quan ho cregueu convenient.
 • L’escola organitza activitats complementàries, dins de l’horari escolar, com ara les sortides d’un dia, que generalment són una per trimestre. Aquestes activitats es notifiquen uns dies abans de realitzar-se, per escrit, a les famílies. Haureu de portar signada l’autorització al tutor/a. El cobrament el farà l’escola. Els/les alumnes que no portin l’autorització dins dels dies de termini, no podran assistir a l’activitat. L’alumne/a que tot i havent portat l’autorització i efectuat el pagament d’una sortida o activitat fora, no es trobi a l’escola a l’hora prevista de marxar, no es  podrà  incorporar  pel  seu  compte  a  l’activitat  si  no  ho  ha  pactat prèviament amb el tutor/a.
 • L’escola organitza colònies a final de cada cicle. Els tutors/es n’informen a les reunions d’inici de curs.
 • L’AFA organitza activitats extraescolars i casals en període de vacances en funció de la demanda que hi hagi de les famílies.

FUNCIONAMENT DE LES AULES

 • Les programacions, horaris i resta d’informació les faciliten els tutors/es a les reunions d’inici de curs de cada nivell.
 • Esmorzem cada dia a l’escola, com que ja esmorzen bé a casa haurien de portar un esmorzar simbòlic per treballar els hàbits. A Ed. Infantil esmorzem a l’aula . A Ed. Primària hi ha l’espai de pati destinat al joc lliure i a l’esmorzar de mig matí. Aquests esmorzars haurien de ser: un entrepà petit, fruita, fruits secs, galetes… Evitem xocolates i pastisseria industrial. Beurem sempre aigua, no cal portar sucs ni làctics. Aquests esmorzars han d’anar en carmanyoles o en embolcalls reutilitzables per no generar residus.
 • Només s’utilitza la bata en aquelles activitats que ho requereixin i la portaran a casa quan calgui rentar-la. Els nens/es de P3 que fan la migdiada els divendres també s’enduen el llençol que l’escola facilita a les famílies a inici de curs. Els dilluns ha de tornar tot net.
 • A mesura que anem treballant els diferents projectes, els nens/es d’ Infantil poden portar informació a l’escola. Un cop acabat el treball es retorna tot cap a casa, per tant és important que vingui tot marcat amb el nom. A Cicle Inicial tenen una carpeta per tal de portar informació del tema o projecte que es treballa i també per les tasques de casa quan es demanin. Aquesta carpeta la facilita l’escola.
 • A Ed. Primària per fer Educació Física han de portar el xandall posat de casa, durant el curs 20-21 no s’utilitzaran els vestidors ni les dutxes per criteris sanitaris
 • Tots els alumnes d’Ed. Infantil cal que portin calçat còmode, fàcil de treure i posar per sí mateixos/es.
 • A l’escola celebrem els aniversaris; mentre duri la pandèmia no es podrà portar res de casa per a compartir.
 • Els/les alumnes que estiguin malalts/es o amb febre no poden assistir a l’escola per evitar contagis i recuperar-se correctament. És molt important que estigueu sempre localitzables per si heu de venir a recollir el vostre fill/a en cas de que no es trobi bé.
 • En cas de detectar a un alumne amb llémenes de polls haurà d’anar a casa i fer el tractament per matar els polls i netejar el cap de llémenes. Si aquest procés es fa bé a l’endemà ja es pot incorporar a  l’escola. Cal repetir el tractament després de 8 dies.
 • La Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig regula el dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; per tant està totalment prohibit fer difusió d’imatges de menors sense autorització en plataformes com facebook, instagram, twitter, whatsapp,… També està totalment prohibit fer fotografies de menors dins del recinte escolar per part de familiars. L’autorització d’ús de dret d’imatge que signeu les famílies queda restringit a l’àmbit educatiu, per tant no contempla l’ús privat que es pugui fer d’aquestes imatges.