Projectes

El centre basa el seu projecte d’escola en educar  pel respecte, la tolerància i el diàleg. En definitiva, pretén la formació de persones amb criteris amplis que els permetin viure amb dignitat, llibertat i conviure com a membres actius d’una societat democràtica.

L’entorn escolar i els educadors/es afavoreixen un clima d’afecte, seguretat i confiança per atendre i educar alumnes en les seves diferents etapes, respectant les diferències i fomentant el desenvolupament de l’autoestima, el pensament reflexiu, l’interès per descobrir i per comunicar; i la capacitat d’autonomia per créixer i desenvolupar-se com a persones responsables, segures i amb capacitat d’adaptació a les noves situacions.

Durant el curs 20-21 i metre duri la pandèmia covid-19 l’Escola Les Aigües vetllarà per no perdre l’essència del seu projecte educatiu, però haurà d’adaptar els seus projectes a la realitat dels grups estables d’alumnes i evitant intercanvis que puguin propiciar l’expansió del virus i dificultar la traçabilitat de casos positius.

El Projecte Educatiu complementa el treball de les àrees curriculars, establertes pel Departament d’Educació, amb el desenvolupament de tots aquests projectes:

 • L’ús dels recursos tecnològics a cada esapai, totes les aules estan condicionades amb ordinadors per complementar el treball curricular amb el suport de les tecnologies. Totes les aules compten amb pantalles o pissarres digitals. També disposem d’ordinadors portàtils i tauletes per a cada nivell.
 • Som referents del Departament d’Educació en l’Impuls de la lectura (ILEC) i l’Aprenentatge Inicial de la Lectura (AIL) que tenen com a objectiu fomentar al màxim la comprensió lectora com a clau de l’èxit escolar. Entre altres activitats per adquirir uns hàbits lectors des de P3 fem uns tallers de lectura i uns apadrinaments lectors entre alumnes de Cicle Inicial i Cicle Superior.
 • Treballem la consciència corporal per tal de conèixer i acceptar el propi cos tant a nivell físic com emocional i afavorir hàbits de salut, creixement i millora personal. Tot això combinat amb un treball de joc i d’habilitats motrius.
 • Iniciem l’ús de la llengua anglesa a P3 amb dramatitzacions i situacions reals de conversa a tota l’etapa d’Ed. Infantil. Fem un treball amb mig grup de conversa en tota l’Ed. Primària i amb auxiliars de conversa emmarcats dins de projectes internacionals com el programa europeu Erasmus+ entre escoles de diferents països. Els Cicles Mitjà i Superior contemplen el projecte Science, que comporta un treball en anglès de continguts de coneixement del medi.
 • Participem en un projecte experimental de geolocalització amb l’Escola Pere IV del Poblenou de Barcelona amb l’objectiu de treballar en anglès amb eines tecnològiques.
 • Fem tallers interdisciplinars a Ed. Primària d’una tarda a la setmana amb grups reduïts i organitzats per cicles. Un dels tallers està inclòs en el projecte Workshop & art que es fa en anglès.
 • Tallers setmanals d’experimentació multisensorial i ambients de descoberta Ed. Infantil.
 • Realitzem un treball experimental i manipulatiu de les matemàtiques amb la utilització de reglets i àbacs.
 • Introduïm els escacs com a eina de reflexió i estructuració del pensament lògico-matemàtic
 • Fem un treball experimental amb pràctiques de laboratori.
 • Disposem d’un recurs SIEI (Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva) que ens permet donar respostes a tota la diversitat d’alumnes en un marc d’escola inclusiva.
 • Els grups de 6è participen a la Cantània.
 • Fem 3 sortides a cada nivell.
 • Organitzem colònies al final de cada cicle: a P5, 2n, 4t i 6è.
 • Celebrem les festes tradicionals catalanes: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi,… amb la participació de famílies.
 • Assistim a activitats culturals al Teatre Auditori de Cardedeu i al Cinema Esbarjo.
 • Participem a la Trobada anual de Dansa i a la Trobada Bastonera de les escoles de Cardedeu.
 • Participem al programa juguem amb valors del Patronat Municipal d’Esports.
 • Els grups de 1r gaudeixen de 10 sessions de natació a la piscina coberta municipal.
 • Realitzem projectes conjunts d’art amb el Museu Tomàs Balvey i descobrim les seves exposicions permanents i temporals.
 • Anem a fer activitats de dinamització lectora a la Biblioteca Marc de Vilalba.
 • Rebem sessions d’educació viària organitzades per la Policia Local.
 • Fem activitats ofertes per diferents activitats que complementen la proposta educativa de l’escola: educació emocional, diversitat familiar, rols de gènere, higiene buco-dental, internet i xarxes socials, compostatge…

L’escola té un sistema de material socialitzat; contes, material didàctic, fungible i de joc necessari. També s’hi inclouen els ordinadors, tauletes i tots els accessoris tecnològics necessaris de les aules perquè les eines TAC formen part del treball diari i complementari dels aprenentatges.