Convocatòria d’ajuts per a activitats extraescolars del curs 20-21

Des del 21 de setembre fins el 5 d’octubre l’Ajuntament de Cardedeu obre un període per presentar sol·licituds d’ajuts a les famílies per a la realització d’activitats extraescolars del curs 2020/21, segons s’especifica en aquesta aprovació. Les sol·licituds es poden presentar en dues modalitats:

  • Ajut econòmic per activitat extraescolar.
  • Reducció de la tarifa de l’activitat l’extraescolar municipal al Pavelló, de les quals podeu consultar aquesta graella-resum amb modalitats, horaris i quotes.

Enguany s’ha unificat en en una única sol·licitud per menor on la família ha de marcar si el/la menor fa una activitat municipal al Pavelló i sol·licita reducció de tarifa, o si fa una altra activitat extraescolar i sol·licita ajut econòmic.

Us informem que està publicada a l’e-taulell de l’Ajuntament de Cardedeu la convocatòria dels ajuts d’extraescolars per aquest curs 2020-21, on trobareu tota la informació d’aquest ajut.

Les sol·licituds, i la documentació corresponent, es poden presentar de forma telemàtica al portal de tràmits de l’Ajuntament o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Cardedeu, amb cita prèvia.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb els Serveis Socials municipals de Cardedeu al telèfon 93 844 41 40 o per correu electrònic a serveisocials@cardedeu.cat.