Trobada de tutors

 

El passat dimecres 23 de gener es va portar a terme una trobada de tots els tutors i tutores del centre. D’acord amb el que estableix el Projecte de Direcció del centre, l’objectiu és crear espais de diàleg, debat i intercanvi entre els diferents professionals del centre, en aquest cas, el professorat que desenvolupa tasques de tutoria de tots els nivells i estudis del centre.
L’activitat va consistir en confeccionar una rúbrica amb els diferents indicadors relacionats amb les funcions dels tutors i tutores.