Arrenca el nou curs

Aquests darrers dies s’han desenvolupat  els actes que tradicionalment marquen l’inici de curs dels diversos estudis impartits en el nostre centre.

La majoria van tenir lloc el dia 12: la presentació del curs als alumnes d’ESO-BATX, la presentació del curs als alumnes de CFGM i la presentació a les famílies dels alumnes de Grau Mitjà, així com el Consell Escolar d’obertura. La presentació del curs per als alumnes de CFGS va ser el dia 18, d’acord amb les dates que assenyala el calendari del Departament. La presentació dels Ensenyaments Esportius va realitzar-se amb anterioritat i va tenir lloc el dia 10 de setembre.

Presentació dels Ensenyaments Esportius

El passat dia 10 de setembre es va donar el tret de sortida dels estudis d’Ensenyaments Esportius de les modalitats de futbol, futbol sala, excursionisme, mitja muntanya, barrancs, esquí i surf de neu.
La presentació a la sala d’actes del CAR va anar a càrrec de la directora de l’INS CAR, Sra. Marta Arnaiz, i del cap d’estudis d’aquests ensenyaments, Sr. Ricardo Pérez. Després cada tutor va donar la informació necessària del curs als alumnes a les aules respectives.

 

Calendari ESO Batxillerat 2019-20

Calendari general del curs 

 

1a. avaluació 
Inici classes  ESO 

BATX

Presentació:
12 de setembre a les 15,15

Classes normals:           ESO     13 de setembre
BAT      13 de setembre
CPIGS  13 de setembre

Preavaluacions ESO – BATX Del 23 al 30 d’octubre
Reunió de pares 28 de setembre
Setmana exàmens  de Batxillerat. Del  21 al 27 de novembre
Avaluacions  Del 12 al 19 de desembre
Lliurament de notes 20  de desembre a les 10 h.
2a. avaluació 
Inici classes  28 de novembre
Lliurament de TR  2 BAT 17  de gener
Exposicions   TR 2 BAT  30 de gener 
Setmana d’exàmens de Batxillerat  Del 20 al 26 de febrer
Avaluacions  Del 5 al 12 de març
Lliurament de notes 3 d’abril
3a. Avaluació
Inici classes   27  de febrer
Últim dia d’activitats amb alumnes  19  de juny
Setmana d’exàmens de 1r.   Batxillerat  Del 11  al 17 de juny
Crédit de Síntesi
Graduació 4t d’ESO 18 de juny
Exàmens finals ESO i 1r Batx Del 18 al 23 de juny
Avaluació 3a i final contínua ESO i 1r.Batxi extraordinària 2n de BAT 25 i 26 de juny
Lliurament de notes  26 de juny
Reclamacions  26 i 30 de juny
Exàmens extraordinaris 1r Batx i CPIGS 2, 3 i 4 de setembre de 2020
Avaluació extraordinàriaESO i 1r Batx 7 de setembre de 2020

 

 

Calendari ESO. Batxillerat

CALENDARI ESPECÍFIC DE FINAL DE CURS 2N BATXILLERAT

Setmana d’exàmens de  3 av.  Del 13 al 19 de maig
Setmana d’exàmens finals  Del 20 al 26 de maig
Avaluació final 27 de maig
Represa de les classes  28 de maig 
Lliurament de butlletins i reclamacions 28 de maig
Convocatòria extraordinària  Del 18 al 23 de juny
Avaluació extraordinària 26 de juny
Selectivitat  9, 10 i 11 de juny?

Dies festius i vacances

  •  Festius
1r   trimestre  Divendres  1 de novembre,  divendres 6 de desembre 
3r   trimestre Dimarts 3 de març, Divendres 1 de maig, dilluns 29 de juny
  • Els dies de lliure disposició són: 
    • 31 d’octubre de 2019
    • 3 de febrer de 2020
    • 4 de febrer de 2020
    • 2 de març de 2020
  • Períodes de vacances.
Nadal  del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos
Setmana Santa   del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos
   • Celebracions del Centre
    • Castanyada: dimecres 30 d’octubre de 2019, de 15:15h  a 17:45h
    • Carnaval: dijous 20 de febrer de 2020, de 15:15h  a 17:45h
    • Sant Jordi: dijous 23 d’abril de 2020, de 15:15h  a 17:45h
    • Graduació de 2n BAT:  dimecres 3 de juny de 2020, de 15:15h  a 17:45h

Visita a les instal·lacions esportives

 

El passat 6 de setembre, el professorat de l’INS CAR va visitar les instal·lacions del CAR on es desenvolupen els diferents entrenaments de l’alumnat. L’objectiu d’aquesta activitat  és apropar el professorat, especialment el de nova incorporació, a la realitat de l’alumnat. Albert Mendoza, cap de Relacions Externes del CAR, va ser el responsable de realitzar aquesta visita.

 

Reconeixement a Albert Mendoza

El passat 6 de setembre, l’INS CAR va fer un acte de reconeixement a Albert Mendoza, cap de Relacions Externes del CAR, per la seva col·laboració amb l’institut al llarg de molts anys. Davant la seva pròxima jubilació, el professorat va voler demostrar-li el seu agraïment.

Li desitgem tota la sort en aquesta nova etapa que comença.