Esports de muntanya i escalada

 

Els estudis de la modalitat d’esports de muntanya i escalada comprenen quatre especialitats diferents: Muntanya mitjana, Alta muntanya, Descens de barrancs i Escalada. Les quatre especialitats s’inicien amb un primer nivell comú d’Excursionisme. A l’INS Centre d’Alt Rendiment Esportiu oferim les especialitats de Muntanya mitjana i Descens de barrancs.
El primer nivell d’aquests estudis capacita per promoure activitats d’excursionisme i acompanyar en la pràctica de l’excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d’excursionisme.
Per accedir al segon nivell cal haver aprovat tot el primer nivell de l’especialitat i superar una prova específica.
El segon nivell de Muntanya mitjana capacita per conduir activitats de baixa i mitjana muntanya i ensenyar la pràctica d’aquesta especialitat. Té una durada de 555 hores (355 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).
El segon nivell de Descens de barrancs capacita per organitzar i conduir descens de barrancs. Té una durada de 555 hores (355 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Continguts:

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Primer nivell d’Excursionisme (420 hores)
– Bloc comú (120 hores):
• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I (20 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I (25 hores)
• Entrenament Esportiu I (30 hores)
• Fonaments Sociològics de l’Esport (5 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport I (5 hores)
• Primers Auxilis i Higiene en l’Esport (35 hores)
– Bloc específic (135 hores):
• Desenvolupament Professional I (10 hores)
• Formació Tècnics d’Excursionisme (45 hores)
• Medi Ambient de Muntanya (40 hores)
• Seguretat en l’Excursionisme (20 hores)
• Didàctica i Dinàmica de Grups (20 hores)
– Bloc complementari (15 hores):
• Terminologia Específica Catalana (5 hores)
• Fonaments de l’Esport Adaptat (10 hores)
– Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell Muntanya mitjana (555 hores)
– Bloc comú (150 hores):
• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
• Entrenament Esportiu II (40 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
• Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)
– Bloc específic (175 hores):
• Desenvolupament Professional II (10 hores)
• Coneixement del Medi (20 hores)
• Psicologia dels Esports de Muntanya i Escalada (10 hores)
• Formació Tècnica i Metodològica de la Progressió en Muntanya (55 hores)
• Entrenament de l’Excursionisme (20 hores)
• Seguretat en la Muntanya Mitjana (35 hores)
• Conducció en la Muntanya Mitjana (25 hores)
– Bloc complementari (30 hores)
• Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
• Equipaments Esportius (10 hores)
• Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)
– Bloc de formació pràctica (200 hores)

Segon nivell Descens de barrancs (555 hores)
– Bloc comú (150 hores):
• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
• Entrenament Esportiu II (40 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
• Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)
– Bloc específic (175 hores):
• Desenvolupament Professional II (10 hores)
• Coneixement del Medi (20 hores)
• Psicologia dels Esports de Muntanya i Escalada (10 hores)
• Formació Tècnica i Metodològica del Descens de Barrancs (60 hores)
• Entrenament del Descens de Barrancs (10 hores)
• Seguretat en el Descens de Barrancs (35 hores)
• Conducció en Barrancs (30 hores)
– Bloc complementari (30 hores)
• Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
• Equipaments Esportius (10 hores)
• Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)
– Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum

 

Prova específica d’accés:

Per accedir al primer nivell d’Excursionisme cal complir els requisits següents:

1- Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

2- Superar una prova específica:
– Contingut de la prova
– Calendari de les proves
– Material per fer la prova

Per accedir al segon nivell de Muntanya mitjana cal complir els requisits següents:

1- Haver aprovat el primer nivell de l’especialitat

2- Superar una prova específica:
– Contingut de la prova
– Calendari de les proves
– Material per fer la prova

Per accedir al segon nivell de Descens de barrancs cal complir els requisits següents:

1- Haver aprovat el primer nivell de l’especialitat

2- Superar una prova específica:
– Contingut de la prova
– Calendari de les proves
– Material per fer la prova

Preus:

– Primer nivell d’Excursionisme

– Segon nivell de Muntanya Mitjana

– Segon nivell de Descens de Barrancs

 

 Calendaris i horaris del curs actual