Surf de neu

 

L’objectiu del primer nivell d’aquests estudis és conèixer els principis fonamentals del surf de neu i promoure aquesta modalitat esportiva. Té una durada de 450 hores (300 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de surf de neu.

El segon nivell capacita per ensenyar surf de neu i entrenar esportistes. Té una durada de 595 hores (395 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

El tercer nivell capacita per planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips de surf de neu en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d’esports d’hivern. Té una durada de 795 hores (595 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).
Per accedir al primer nivell els requisits són els explicats en la Informació general.
Per accedir al segon nivell cal haver aprovat TOT el primer nivell de l’especialitat i no cal superar cap prova específica.
Per accedir al tercer nivell, els requisits que cal complir estan descrits en la Informació general.

Continguts:

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Primer nivell (450 hores)
– Bloc comú (120 hores):
• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I (20 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I (25 hores)
• Entrenament Esportiu I (30 hores)
• Fonaments Sociològics de l’Esport (5 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport I (5 hores)
• Primers Auxilis i Higiene en l’Esport (35 hores)
– Bloc específic (165 hores):
• Desenvolupament Professional I (15 hores)
• Formació Tècnica de Surf de Neu I (50 hores)
• Material de Surf de Neu I (15 hores)
• Metodologia de l’Ensenyament del Surf de Neu I (45 hores)
• Medi Ambient de Muntanya I (20 hores)
• Seguretat Esportiva I (20 hores)
– Bloc complementari (15 hores):
• Terminologia Específica Catalana (5 hores)
• Fonaments de l’Esport Adaptat (10 hores)
– Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (595 hores)
– Bloc comú (150 hores):
• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
• Entrenament Esportiu II (40 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
• Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)
– Bloc específic (215 hores):
• Desenvolupament Professional II (10 hores)
• Formació Tècnica del Surf de Neu II (35 hores)
• Reglament i Arbitratge del Surf de Neu (15 hores)
• Material de Surf de Neu II (20 hores)
• Metodologia de l’Ensenyament del Surf de Neu II (40 hores)
• Metodologia de l’Entrenament del Surf de Neu (45 hores)
• Medi Ambient de Muntanya II (25 hores)
• Seguretat Esportiva II (25 hores)
– Bloc complementari (30 hores)
• Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
• Equipaments Esportius (10 hores)
• Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)
– Bloc de formació pràctica (200 hores)

Tercer nivell (795 hores)
– Bloc comú (200 hores):
• Biomecànica Esportiva (30 hores)
• Entrenament d’Alt Rendiment Esportiu (50 hores)
• Fisiologia de l’Esforç (40 hores)
• Gestió de l’Esport (45 hores)
• Psicologia de l’Alt Rendiment Esportiu (25 hores)
• Sociologia de l’Esport d’Alt Rendiment (10 hores)
– Bloc específic (295 hores):
• Desenvolupament Professional III (30 hores)
• Material del Surf de Neu III (35 hores)
• Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Surf de Neu II (100 hores)
• Optimització de les Tècniques i Tàctiques del Surf de Neu (90 hores)
• Seguretat Esportiva III (40 hores)
– Bloc complementari (40 hores):
• Els Esports d’Hivern Adaptats (20 hores)
• Aplicacions Informàtiques i Mitjans Multimèdia en els Esports d’Hivern (20 hores)
– Projecte final (60 hores)
– Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum

 

Prova específica d’accés:

És imprescindible per poder-se matricular en el primer nivell.

– Contingut de la prova

– Calendari de les proves

– Material per fer la prova

 

Preus:

– Primer nivel

– Segon nivel

– Tercer nivell

 

Calendaris i horaris del curs actual.