Informació sobre les proves d’accés a excursionisme, mitja muntanya, barrancs, futbol i futbol sala.

En els enllaços següents trobareu informació sobre les proves d’accés a excursionisme, mitja muntanya, barrancs, futbol i futbol sala.

Inscripcións a les proves:

Excursionisme, mitja muntanya i barrancs a ETEVA. Més informació a  https://www.eteva.org/pruebas-de-acceso/prueba-acceso-montana-escalada/

Futbol i futbol sala. Generalitat. Més informació a  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/.

Recordeu que per poder estudiar amb nosaltres és imprescindible haver superat les proves d’accés.