Organigrama

Curs 2018-2019

Equip directiu

  • direcció: Marta Arnaiz Vicente
  • secretaria: Maria Fernandez
  • cap d’estudis ESO/ BAT: Oscar Soler
  • cap d’estudis Cicles Formatius: Carles Ortega
  • cap d’estudis Tècnics Esportius: Ricardo Perez
  • coordinador pedagògic: Ernest Felip

PAS:

  • consergeria: Pilar Dalmau i Toni Cirilo
  • administratius: Esmeralda Rubio i Miquel Anton

Coordinacions:

• coordinació E.S.O.: Judit Borràs
• coordinació batxillerat: Carme Homar
• coordinació de pràctiques de cicles: Jordi Pros
• coordinació de pràctiques de tècnics esportius: Álex Codina
• coordinació informàtica: Pablo Corbi i Pep Celma
• coordinació extraescolars: Albert Viaplana i Marina Aragonès
• coordinació de riscos laborals: Oriol Tort
• cap de departament de cicles: Julia Sánchez
• cap de departament de tècnics esportius: Marta Bassa
• cap de departament de ciències: Josep Tolosa
• cap de departament de llengües: Carme Chaler
• cap de departament de socials: Carolina Cascales

Tutories

• tutoria 1r ESO: Montsant Aleu
• tutoria 2n ESO: Elena Cañadas
• tutoria 3r ESO A: David Rojas
• tutoria 3r ESO B: Míriam Meseguer
• tutoria 4t ESO A: Dolores Caballero
• tutoria 4t ESO B: Laia Torrent
• tutoria 1r batxillerat A: Juan Ignacio Pieras
• tutoria 1r batxillerat B: Alba Gómez
• tutoria 2n batxillerat A: Joan Massoni
• tutoria 2n batxillerat B: Esther Quevedo
• tutoria C.P.I.C.G.S.: Santiago Pérez
• tutoria CFGM CAFEMN A: José Luis Ortega
• tutoria CFGM CAFEMN B: Cristina Almaraz
• tutoria 1r CFGS Ensenyament i Animació Sociosportiva: Rubén Rodríguez
• tutoria 1r CFGS Condicionament Físic: Àlex Planas
• tutoria 2n CFGS Animació d’activitats físiques i esportives A: Xavier Torrebadella
• tutoria 2n CFGS Animació d’activitats físiques i esportives B: Àngels Moncho
• tutoria TA1 futbol: Santi Checa
• tutoria TB1 futbol: Xesco Cugat
• tutoria TA2 futbol: Santi Checa
• tutoria TB2 futbol: Xesco Cugat
• tutoria TA3 futbol: Marta Bassa

 

 

Revisat 11/1/2019