PROJECTE G.E.P. (Generació Plurilingüe)

 

Aquest curs,  l’Institut d’Alt Rendiment Esportiu amb la voluntat d’innovar i millorar en llengües estrangeres  entra a formar part del GEP (Generació Plurilingüe).

Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Ensenyament que té com a objectiu introduir les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques dels centres educatius seguint la metodologia AICLE.

Per tal d’implementar la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) dues professores del centre fan un curs al Departament d’Ensenyament on se’ls donen les eines per poder-ho fer efectiu. Això significa fer en alguns cursos alguna assignatura o algunes sessions en anglès i de cara al curs vinent anirem incrementant el temps i les assignatures.

Al nostre centre, les matèries que fins ara participen al projecte són música, socials, visual i plàstica, matemàtiques, tecnologia, biologia i física i química.

Amb aquesta iniciativa, hem aconseguit augmentar el nombre d’hores en les quals el nostre alumnat està exposat a la llengua anglesa, fet que afavoreix l’adquisició de la competència lingüística en aquesta llengua.

 

Si clicleu sobre la foto del Padlet trobareu informació sobre les activitats que s’han dut a terme en les diferents assignatures dins del programa GEP