Futbol sala

El primer nivell d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol sala i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol sala.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes en aquesta modalitat. Té una durada de 555 hores (355 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball). ). Si se supera el curs, s’obté el títol de Tècnic esportiu en l’especialitat de futbol.

El tercer nivell capacita per planificar i dirigir l’entrenament de futbolistes i equips de futbol sala en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol sala. Té una durada de 830 hores (630 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic. Si se supera el curs, s’obté el títol de Tècnic superior esportiu en l’especialitat de futbol sala.

Per accedir al primer nivell els requisits són els explicats en la Informació general.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat TOT el primer nivell de l’especialitat i no cal superar cap prova específica.

Per accedir al tercer nivell, a més dels requisits generals descrits en la Informació general, cal acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, com a entrenador o entrenadora titular d’equips de futbol sala que participin com a mínim durant una temporada en les categories següents: tercera divisió, regional preferent, regional ordinària, lliga nacional juvenil o competicions de les categories juvenil, cadet, infantil, aleví o benjamí.

Continguts:

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

 

Primer nivell (455 hores)

– Bloc comú (120 hores):

• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I (20 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I (25 hores)
• Entrenament Esportiu I (30 hores)
• Fonaments Sociològics de l’Esport (5 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport I (5 hores)
• Primers Auxilis i Higiene en l’Esport (35 hores)
– Bloc específic (135 hores):
• Desenvolupament Professional I (10 hores)
• Direcció d’Equips I (10 hores)
• Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Futbol Sala I (15 hores)
• Preparació Física I (15 hores)
• Regles del Joc I (15 hores)
• Seguretat Esportiva (10 hores)
• Tàctica i Sistemes de Joc I (30 hores)
• Tècnica Individual i Col·lectiva I (30 hores)
– Bloc complementari (15 hores):
• Terminologia Específica Catalana (5 hores)
• Fonaments de l’Esport Adaptat (10 hores)

– Bloc de formació pràctica (150 hores)

 

Segon nivell (555 hores)

– Bloc comú (150 hores):

• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
• Entrenament Esportiu II (40 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
• Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)
– Bloc específic (175 hores):
• Desenvolupament Professional II (15 hores)
• Direcció d’Equips II (15 hores)
• Metodologia de l’Ensenyament i de l’Entrenament del Futbol Sala II (20 hores)
• Preparació Física II (25 hores)
• Regles del Joc II (15 hores)
• Tàctica i Sistemes de Joc II (45 hores)
• Tècnica Individual i Col·lectiva II (40 hores)
– Bloc complementari (30 hores)
• Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
• Equipaments Esportius (10 hores)
• Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)

– Bloc de formació pràctica (200 hores)

 

Tercer nivell (875 hores)

– Bloc comú (200 hores):

• Biomecànica Esportiva (30 hores)
• Entrenament d’Alt Rendiment Esportiu (50 hores)
• Fisiologia de l’Esforç (40 hores)
• Gestió de l’Esport (45 hores)
• Psicologia de l’Alt Rendiment Esportiu (25 hores)
• Sociologia de l’Esport d’Alt Rendiment (10 hores)
– Bloc específic (330 hores):
• Desenvolupament Professional III (30 hores)
• Direcció d’Equips III (30 hores)
• Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Futbol Sala III (40 hores)
• Preparació Física III (35 hores)
• Regles del Joc III (20 hores)
• Seguretat Esportiva II (15 hores)
• Tàctica i Sistemes de Joc III (90 hores)
• Tècnica Individual i Col·lectiva III (70 hores)

– Bloc complementari (40 hores):

• El futbol adaptat (20 hores)
• Aplicacions informàtiques i mitjans multimèdia en el futbol (20 hores)
– Projecte final (60 hores)

– Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum

 

Prova específica d’accés:

És imprescindible per poder-se matricular en el primer nivell.

– Contingut de la prova

– Calendari de les proves

– Material per fer la prova

 

Preus:

– Primer nivell
– Segon nivell
– Tercer nivell

 

Calendaris i horaris del curs actual