Reunió amb les famílies Cicle Formatiu Grau Mitjà

Guia en el medi natural i de temps de lleure

 

REUNIÓ FAMILIES DE GRAU MITJÀ DE DIMECRES 22 DE SETEMBRE 2021.  18H

Per accedir a l’enllaç de la reunió feu el següent:

 1. Obriu una sessió de GOOGLE amb un usuari @ies.car.edu (podeu fer-ho amb l’usuari de correu que el centre a facilitat al vostre fill o a la vostra filla).

2. Feu click aquí.

Cicles Formatius de Grau Superior. Informació per a l’inci de curs

Us recordem que les presentacions d’inici de curs seran:

1r Condicinament Físic.  Dijous dia 16 setembre a les 10 h.

1r Ensenyament i Animació Soc.  Dijous dia 16 setembre a les 10 h.

 

2n Condicinament Físic.  Divendres dia 17 de setembre a les 10 h.

2n Ensenyament i Animació Soc.  Divendres dia 17 de setembre a les 10 h.

 

L’alumnat ha d’esperar a la porta d’entrada del CAR a que arribin els seus tutors.

L’inici de les classes serà el dilluns dia 20 segons l’horari que es donarà a la presentació.

Assignació de places del procés extraordinari d’admissió, per al curs 2021-2022, dels cicles formatius de grau mitjà

Resolució del procés extraordinari

Alumnat admès:

DNI Inicials nom i cognom Nota Al·lega  preinscripció anterior
XXXXXX493 IaJiCa 5,32
XXXXXX015 ArPuVa 7,23 NO

 

Alumnat que roman en llista d’espera:

DNI Inicials nom i cognoms Nota Al·lega  preinscripció anterior
XXXXXX675 JoRuJi 5,9 NO
XXXXXX635 IsPaRu 5,47 NO
XXXXXX478 JoAnMe 5,02 NO
XXXXXX907 AnPiSa Sense documentació NO
XXXXXX393 ViPaMo Preinscripció fora de termini

L’alumnat admès ha de matricular-se com a molt tard el dia 16 de setembre. (Tingueu en compte que com abans feu la matrícula abans es podrà incorporar l’alumne a les classes)

 

Procediment de preinscripció:

Presentació de sol·licituds

 • La sol·licitud de preinscripció es formalitza utilitzant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d’Educació i es presenta al centre demanat, degudament emplenada i signada, acompanyada de la documentació acreditativa, del 8 al 10 de setembre de 2021, en horari de secretaria del centre,
 • Es pot presentar una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat. A la sol·licitud cal indicar el/s cicle/s i torn/s desitjat/s, per ordre de preferència. El centre registra l’entrada de la sol·licitud i en dona una còpia a la persona interessada, com a resguard de la seva presentació.
 • Publicació de la llista d’admesos a cada centre, al tauler d’anuncis corresponent: no més tard del 17 de setembre de 2021

Documentació acreditativa i criteris de prioritat que cal presentar juntament amb la sol·licitud i en el termini establert:

L’original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne/a és menor d’edat.
L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (llibre de familia)
L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si està en      situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés.
Si escau, resguard de la sol·licitud de preinscripció (anterior) a cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior, segons correspongui, per al curs 2021/22.

Criteris d’assignació de places vacants

Si la demanda és inferior a l’oferta, s’assignen directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s’ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:  Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s’ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció de grau mitjà o superior, segons correspongui respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació acreditada.

Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s’atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle/torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal. S’actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins a exhaurir l’oferta.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en el termini indicat pel centre.

 

Cicles Formatius. Informació per a la preinscripció i la matrícula

Si estàs interessat en cursar algun dels següents cicles formatius, aquí trobaràs la informació sobre aquests estudis, la preinscripció i la matrícula:

– Llistat d’admesos 9 de juliol de 2021. Feu click aquí

Els/Les alumnes que esteu en el 1r full de la llista, si feu la matrícula presencialment, heu de venir a fer la matrícula els dies 12 i 13 de juliol de 10 a 13h; els que apareixeu al 2n full, els dies 14 i 15 de juliol de 10 a 13h. Si no podeu aquest dies també podeu venir el divendres 16 de 10 a 13h. És molt important que feu la matrícula en el període indicat, ja que després té preferència l’alumnat de la llista d’espera. Si estàveu admesos, i el dia 16 abans de les 13:00 h no heu fet la matrícula, perdreu la plaça i passareu al final de la llista d’espera.

– Informe llista d’espera 9 de juliol de 2021. Feu click aquí

Us recomanem que consulteu la gestió de la llista d’espera a l’apartat Informació per a la MATRÏCULA.

– Alumnes preinscrits i centre assignat. Feu click aquí

– Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 18/06/2021.

– Publicació de l’oferta final: 7 de juliol de 2021. Feu click aquí

 

 • CFGS de grau superior en Condicionament Físic.

  Tota la informació dels estudis (explicacions i característiques). Feu click sobre la imatge.

 

Si considereu que no esteu correctament a la llista per una errada en l’adjudicació heu de presentar una reclamació davant del Departament d’Educació.
Procediment de reclamació 

 

– Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 05/07/2021 
– Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 08/07/2021.

En aquest llistat s’han detectat errades. Demà el Departament d’Educació publica la llista d’admesos i algunes errades poden persistir o en pot haver de noves. Les persones que estigueu afectades per aquestes errades heu de presentar una reclamació. El Departament d’Educació ens ha indicat el següent protocol de reclamació:

Procediment de reclamació 

 

 

Si considereu que no esteu correctament a la llista per una errada en l’adjudicació heu de presentar una reclamació davant del Departament d’Educació.
Procediment de reclamació 

 

– Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 05/07/2021 

– Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 08/07/2021.

En aquest llistat s’han detectat errades. Demà el Departament d’Educació publica la llista d’admesos i algunes errades poden persistir o en pot haver de noves. Les persones que estigueu afectades per aquestes errades heu de presentar una reclamació. El Departament d’Educació ens ha indicat el següent protocol de reclamació:

Procediment de reclamació 

Concurs Agenda 2021-22

La guanyadora del concurs de disseny de la portada de l’agenda del curs 2021-22, ha estat l’alumna Aina Puig de 4t d’ESO.

Com és tradició des de fa uns anys, a final de curs s’organitza un concurs, entre l’alumnat del centre, per escollir el millor disseny.

Des d’aquí un agraïment especial a tot l’alumnat que ha participat i la nostra enhorabona a l’Aina.

Procediment a seguir per les possibles reclamacions sobre la llista del 16 de juliol. CF Grau Superior

Procediment a seguir per atendre les possibles reclamacions/incidències després de la publicació de les llistes d’admesos als Cicles formatius de grau superior el proper divendres 16 de juliol.

Únics supòsits en els quals les famílies poden presentar una reclamació:

 • La nota mitjana no estava gravada o no s’ha recuperat correctament.
 • Algun dels criteris específics no es va validar correctament.
 • La via d’accés no és correcta.

Procediment:

 • Dates: dies 19, 20 i 21 de juliol
 • Via telemàtica, a través d’aquest formulari:

Cal tenir en compte que totes les reclamacions presentades es tracten per igual, tant si es presenten el primer dia com si es presenten el darrer.

La Comissió de garanties d’admissió es reunirà el 23 de juliol i donarà resposta a cadascuna de les reclamacions per correu electrònic el 26 de juliol.

XXXII Olimpíada. Tokio 2020-21

Quan ja queda poc per a l’inici de la 32a Olimpíada, des de l’institut volem animar a tots/es els/les esportistes que estudieu o  heu estudiat en el nostre centre. Us desitgem que tingueu una magnífica competició com a premi a tot el temps i esforç que heu dedicat a preparar-vos.

Com a amants de l’esport que som, seguirem la vostra participació. No tindreu públic a Tokio però el tindreu arreu del món.

Us desitgem la millor de les participacions!!!

Instruccions per a la màtrícula del curs 2020-21.     Tècnics esportius

 

La matrícula es pot fer del 5 al 23 de juliol de forma presencial a la secretaria de l’Institut o de forma telemàtica enviant els arxius via e-mail (preinscripcioimatricula@ies.car.edu).

Recordeu que per fer la matrícula heu de lliurar el formulari de matrícula, el full de pagament, el resguard bancari del primer pagament de la matrícula, la documentació pendent que podeu consultar al llistat d’admesos (link) i una foto mida carnet.

 

Si no heu fet preinscripció podeu posar-vos en contacte amb el centre per accedir a les places que quedin lliures. Podeu consultar en aquest (link) la documentació que necessitareu.

Conèixer Sant Cugat

Els dies 4 i 8 de juny es van fer les sortides del crèdit de síntesi de 2n d’ESO relacionades amb el coneixement de l’entorn històric i socioeconòmic  de Sant Cugat. En la primera es va fer una visita guiada al claustre del Monestir i en la segona es van visitar diferents edificis emblemàtics que formen part de la història de Sant Cugat com el Celler Cooperatiu i el Mercat Vell entre altres. L’alumnat va gaudir molt de les sortides alhora que va poder completar els seus coneixements.

Scientific, medicine and technology unit in the High Performance Center.

This last week a group of first batxillerat students had the pleasure of having a talk by Xavier Balius, responsible for the scientific, medicine and technology unit in the High Performance Center in Sant Cugat. He gave the students an overview about the different services the Center offers them and more specifically about the unit he is responsible for. The students had the chance to ask him any questions they had about the center and Xavier would also ask them questions to see what they knew beforehand.