Projecte educatiu

(Resum)

L’Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu és un centre d’Educació Secundària, públic, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ofereix ensenyaments obligatoris d’ESO i ensenyaments post-obligatoris de batxillerat, de formació professional específica de la família professional d’activitats físiques i esportives, i ensenyaments de règim especial de Tècnics d’Esports en diferents modalitats esportives.

La nostra missió es proporcionar a l’alumnat una formació que integri tots els aspectes importants de la persona: tant en el que es refereix a l’adquisició de coneixements, com al desenvolupament personal, amb la finalitat d’aconseguir ciutadans que puguin viure, conviure i integrar-se al món amb els valors de l’esforç personal, la llibertat, la tolerància i la solidaritat.

És per això que volem:

  1. Consolidar i millorar l’oferta formativa actual.
  2. Ampliar la nostra oferta formativa cap a qualsevol formació que faciliti una millor preparació integral de les persones relacionades amb l’esport i l’activitat física.
  3. Implicar i motivar tot el professorat per a que participi en el centre i en el seu model d’organització.
  4. Implicar els pares i les mares dels nostres alumnes a que participin activament en aquest procés educatiu.
  5. Implicar i col·laborar amb els entrenadors, especialment en la formació dels alumnes d’ESO i Batxillerat que són tots esportistes becats al CAR.
  6. Crear vincles amb el món empresarial per aportar als alumnes una formació més propera a la realitat del treball i facilitar-los sortida professional en l’àmbit de l’esport i de l’activitat física.
  7. Cercar estratègies d’innovació, enriquidores per a l’alumnat, en col·laboració amb l’entorn, amb altres centres europeus i amb les empreses.

 

Llegir el Projecte Educatiu complet.