Secretaria. CFGS

 

Cicles Formatius de Grau Superior:

 • Ensenyament i Animació Socioesportiva (CPS-AEA0)
 • Condicionament Físic (CPS-AEB0)

 

Calendari:

– Publicació de l’oferta inicial: 21 de maig de 2021.

– Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins a l’1 de juny de 2021.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2021.

Termini per presentar reclamacions: de les 13.00 h del 23 al 30 de juny de 2021 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021.

– Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

– Publicació de la llista ordenada: 8 de juliol de 2021.

– Publicació de l’oferta final: 16 de juliol de 2021.

– Publicació de la llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 16 de juliol de 2021.

– Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 19 al 23 de juliol de 2021 (ambdós inclosos).

– Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2021.

– Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: de l’1 al 3 de setembre de 2021.

– Publicació de la llista d’admesos al centre: 6 de setembre de 2021.

 

  • Instruccions per a la preinscripció:

   

  Presentació de sol·licituds

  – Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  – La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini de presentació de sol·licitud establert.

  – Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2021) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

  – Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

  – El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

  – Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

  En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

   

  Per resoldre dubtes sobre els processos de preinscripció i matrícula podeu adreçar-vos telefònicament: 
  De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00, al telèfon: 93 675 39 50  o per correu electrònic a:iescar@ies.car.edu

 

 

Instruccions per a la MATRÍCULA del curs 2020-21 (pendent d’actualitzar)

 

OFERTA INICIAL DE PLACES (2020) Pendent d’actualitzar.

 

 1.  
 2. Instruccions per a la matrícula  (pendent)

   

  • Formularis:

   

 3. – CFGS en Ensenyament i Animació Socioesportiva
 4. Imprés de matrícula (1r curs)      Pendent
 5. Imprés de matrícula (2n curs)      Pendent

 

 1. – CFGS en Condicionament Físic
 2. Imprés de matrícula (1r curs)      Pendent
 3. Imprés de matrícula (2n curs)      Pendent

 

 1. Imprés de pagament (descarregar). Pendent

 

  • Normativa

  RESOLUCIÓ    RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.