Secretaria. CFGS

 

Cicles Formatius de Grau Superior:

 • Ensenyament i Animació Socioesportiva (CPS-AEA0)
 • Condicionament Físic (CPS-AEB0)

 

OFERTA INICIAL DE PLACES (pendent)

 

  • Calendari 2020-21

  Presentació amb informació general del cicle 

  • Publicació de l’oferta inicial de places: 5 de juny
  • Presentació de preinscripcions: del 10 al 17 de juny.
  • Presentació de documentació: fins el 18 de juny.
  • Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol
  • Termini per presentar reclamacions: Del 14 al 16 de juliol
  • Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 20 de juliol
  • Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva ordenada: 23 de juliol
  • Publicació de l’oferta definitiva de places: 28 de juliol
  • Llistes d’admesos i llista d’espera: 30 de juliol
  • Matriculació: de l’1 al 7 de setembre

  (S’adjudicarà dia i hora per formalitzar la matrícula. Consulteu el web)

   

  • Instruccions

  Per a la preinscripció:

  El termini per fer la preinscripció és entre el 10 al 17 de juny de 2020

  La preinscripció és telemàtica en el portal del Departament d’Ensenyament (enllaç). No s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

   

  Documentació que cal enviar al correu del centre, preinscripcioimatricula@ies.car.edu:

  – En el cas d’utilitzar la sol·licitud electrònica (amb certificat digital): 

  Amb caràcter general, les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin cap  documentació a l’institut.

  No obstant, cal presentar la documentació acadèmica al·legada que, pels motius que sigui, no s’hagi pogut validar electrònicament.

   

  – En el cas d’utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han d’enviar la documentació següent:

  • Resguard de la sol·licitud enviada per Internet.
  • DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.
  • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés (només si no s’ha pogut validar electrònicament).

  Si l’alumne/a és menor d’edat, cal que presenteu també:

  • DNI, NIE o passaport (pare, mare o tutor legal)
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

  Per resoldre dubtes sobre els processos de preinscripció i matrícula podeu adreçar-vos telefònicament: 

  De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00, al telèfon: 93 675 39 50

  O per correu electrònic a:

  iescar@ies.car.edu
  Per a la matrícula

  La matrícula dels cicles formatius de grau superior es podrà fer de de l’1 al 7 de setembre de 2020. Si us plau, consulteu en aquesta mateixa web el dia i hora que us ha estat assignat, i recordeu que heu de portar els següents documents:

   – La documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés.

  – Imprès de matriculació

  – Imprès de pagament

   

  – CFGS en Ensenyament i Animació Socioesportiva

 1. Imprés de matrícula (1r curs)      Pendent
 2. Imprés de matrícula (2n curs)      Pendent

 

 1. – CFGS en Condicionament Físic
 2. Imprés de matrícula (1r curs)      Pendent
 3. Imprés de matrícula (2n curs)      Pendent

 

 1. Imprés de pagament (descarregar). Pendent

 

  • Normativa

  RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.