INSTRUCCIONS MATRÍCULA – ALUMNES ESO I BATXILLERAT

ESO i Batxillerat. Matrícula.      ATENCIÓ!!!    Només alumnat de nova incorporació a l’Institut CAR
                                 
Què he de fer quan la meva filla o el meu fill inicia els seus estudis per a l’Institut?

 

1. Fer la Matrícula al centre. Un cop teniu aprovada la beca, si decidiu que la vostra
filla o el vostre fill estudiï a l’Institut CAR, cal fer la matrícula

2. Per començar haureu de fer és donar de baixa al vostre fill o filla de l’institut on
estigui matriculat.

3. Per fer la matrícula a l’Institut CAR heu d’enviar la següent documentació del 5 al 15 de juliol a esobatx.matricula@ies.car.edu  (si obteniu la beca més tard, aviseu-nos tant aviat com sigui possible).

• Full de matrícula (és important que estigui degudament emplenat).

• Full de tria de matèries optatives (per alumnes que cursaran 4t d’ESO   o   Batxillerat.

• Sol·licitud de reserva d’armariet (en cas que us interessi).

• Còpia del DNI de l’alumne/a pare i mare o de la targeta de residència on consta el NIE si es
tracta de persones estrangeres.

• Còpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació).

• Còpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.

• Còpia del butlletí de notes finals del curs anterior.

• Còpia del resguard del títol ESO (només per a alumnes que es matriculin a primer de batxillerat).

• Còpia del Carnet de vacunes.

• Resguard del pagament del material i l’assegurança escolar.

 

Per qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres:

  • Escrivint un correu electrònic a l’adreça  iescar@ies.car.edu
  • Per telèfon. Trucant al 936 75 39 50.