Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat

L’alumne PAU SOLER va rebre el passat divendres 19 de juliol la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat. Aquesta distinció es concedeix a l’alumnat de Catalunya que en la convocatòria ordinària de juny ha obtingut, en la fase general de les PAU, una qualificació igual o superior a 9 punts 

L’acte es va celebrar a l’Auditori de Barcelona i va ser presidit pel M. Hble. Sr. Quim Torra i Pla. Van  acompanyar l’alumne en la cerimònia la seva família i la directora de l’Institut.

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

El Departament d’Ensenyament ha publicat la normativa i el calendari per al Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Termini per presentar la sol·licitud: del 15 al 19 de juliol.

 

Trobareu la informació en el següents enllaços:

  • Informació de secretaria

 

  • Preinscripció al Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. (Estudiar a Catalunya).

 

  • Normativa del CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR
 Novetat. S’ha produit una modificació en la normativa. Per trobar la informació cliqueu en el següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fit33xa&documentId=854147&language=ca_ES

 

  • Accès al full de preinscripció