On som

Institut Centre d’Alt Rendiment
Alcalde Barnils, 5
08174 Sant Cugat del Vallés


Com arribar-hi:

Correus electrònics de contacte

Centre

 • Bustia General: institut@ins.car.edu
 • Directora: Marta Arnaiz
 • Cap d’Estudis ESO i Batxillerat: Oscar Soler
 • Cap d’Estudis Cicles: Carles Ortega
 • Cap d’Estudis Tècnics: Ricardo Pérez
 • Coordinador Pedagògic: Ernest Felip
 • Secretari: Maria Fernandez

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO: 
 • Tutor 2n ESO A: 
 • Tutor 3r ESO A: 
 • Tutor 3r ESO B: 
 • Tutor 4t ESO A: 
 • Tutor 4t ESO B: 

ESO Coordinadors

 • Coordinació 1r ESO: 
 • Coordinació 2n ESO: 
 • Coordinació 3r ESO: 
 • Coordinació 4t ESO: 

BATXILLERAT

 • Tutor 1r Batxillerat A: 
 • Tutor 1r Batxillerat B: 
 • Tutor 2n Batxillerat A: 
 • Tutor 2n Batxillerat B: 
 • Coordinació Batxillerat: Carme Homar

CICLES FORMATIUS

 • Tutor 1r Grau mitjà CAFEMN A: Jose Luis Ortega
 • Tutor 1r Grau mitjà CAFEMN B: Cristina Almaraz
 • Tutor 1r Grau superior Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE): 
 • Tutor 1r Grau superior Condicionament Físic (LOE): 
 • Tutor 2n Grau superior AFE A (LOGSE): 
 • Tutor 2n Grau superior AFE B (LOGSE):

TÈCNICS ESPORTIUS

 • Grup TA1: Tutor: Santiago Checa
 • Grup TB1: Tutor: Francesc Cugat
 • Grup TC1: Tutor: Luis Lizaso
 • Grup BC1E: Tutor: Luis Lizaso
 • Grup BC1I: Tutor: Luis Lizaso
 • Grup TC2: Tutor: Álex Codina
 • Grup BC2E: Tutor: David Ribera
 • Grup BC2I: Tutor: David Ribera
 • Grup TA3: Tutora : Marta Bassa

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Orientació: 
 • Cap de departament Català: 
 • Cap de departament Castella: 
 • Cap de departament Llengües estrangeres: 
 • Cap de departament Matemàtiques: 
 • Cap de departament Ciències: 
 • Cap de departament Socials: 
 • Cap de departament Tecnologia: 
 • Cap de departament Educació Física: Júlia Sanchez
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica: 
 • Cap de departament Música: 
 • Cap de departament Informàtica: 

ALTRES CONTACTES:

 • Coordinació FP (FCT, Formació en centres de Treball): borsa.treball@ies.car.edu
 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre: 
 • Riscos laborals: Oriol Tort
 • Coordinació informàtica: Josep Celma, Pablo Corbí
 • Webmaster, Josep Celma, Pablo Corbí, Ernest Felip

17/9/2018