Estudis

ESO

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • crèdits
 • matèries optatives
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca

Batxillerat

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • PAU (notes de tall, calendari, ponderacions, exemples exàmens, itineraris universitaris,…)

CFGM

CFGS

CEPIGS CAS

 • Currículum 

Tecnics Esportius

 • Currículum
 • pràctiques a empreses (FCT)

******************************************************************************************************************************************

A l’espai d’oferta formativa, és important incloure la informació específica per a cadascuna de les etapes o cicles educatius que ofereix el centre. En els corresponents nivells es podrà introduir la informació relativa a:

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • crèdits
 • matèries optatives
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis
 • exemples d’exàmens
 • itineraris universitaris
 • pràctiques a empreses (FCT)
 • projectes de mobilitat
 • mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic, formació dual,…
 • cursos específics i de preparació

Cadascun dels cicles o etapes educatives té un espai propi, que es crea mitjançant les categories, sense necessitat de crear una “Pàgina” nova. Les categories es defineixen des del menú de les entrades del blog. Paral·lelament als cicles o etapes educatives també es poden definir més categories i, d’aquesta manera afegir pàgines al nivell de navegació d'”Oferta formativa”.