Dates PAU i PAP

 

 • La convocatòria ordinària de la PAU s’allargarà un dia més fins al 10 de juliol donades les circumstàncies excepcionals causades per la COVID-19. La decisió de realitzar les proves en quatres dies respon a la necessitat de fer una nova distribució de les franges horàries per tal de donar compliment a les mesures de seguretat imposades per les autoritats sanitàries.

Dates PAU convocatòria ordinàriadimarts 7, dimecres 8, dijous 9 i divendres 10 de juliol de 2020.

Podeu consultat l’horari en el següent enllaç:     Canal Universitats

 

 • Es modifica la data de la  PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària, s’endarrereix al dimecres 15 de juliol de 2020.

Preinscripció Ensenyaments Tècnics. Curs 2020-21

 

 • Oferta formativa del curs 2020-21
 • Xerrada Tècnics 2020-21  Senderisme. Muntanya mitjana i Barrancs
 • Xerrada Tècnics 2020-21 Esquí alpí i Surf de neu.
 • Xerrada Tècnics 2020-21 FUTBOL i FUTBOL SALA
 • Xerrada Tècnics 2020-21 ALTRES MODALITAT

   

 • CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA – 1r TERMINI

  Adjudicarem dia i hora per formalitzar la matrícula

  CALENDARI  2n TERMINI

  Els centres fan públic el calendari abans del 4 de setembre. El procés no es pot iniciar abans d’aquesta data, inclou un període de presentació de sol·licituds d’un mínim de 15 dies i s’ha d’haver completat abans del 23 d’octubre

  Instruccions

  El termini per fer la preinscripció és del 2 al 17 de juny de 2020.

  La preinscripció és telemàtica. Per fer-la efectiva s’ha d’enviar la següent documentació per correu electrònic a preinscripcioimatricula@ies.car.edu

  Els  menors d’edat també han de presentar:

  • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

  Tothom ha d’enviar la documentació que acredita el compliment dels requisits:

  Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà: 

  • Superació de la Prova d’accés esportiva i específica de l’especialitat o mèrits (en el cas d’esportistes d’alt rendiment) i
  • Títol de graduat en ESO (o equivalent a efectes acadèmics) o 
  • Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà o 
  • Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments  esportius de grau mitjà per a majors de 17 anys.

  Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà: 

  • Primer nivell o cicle inicial de la mateixa especialitat esportiva i 
  • Prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en funció de la modalitat esportiva)

  Per accedir al grau superior: 

  • Títol de tècnic de l’especialitat esportiva corresponent, i
  • Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o
  • Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau superior per majors de 19 anys i,
  • En els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos establerts)

  Per resoldre dubtes sobre els processos de preinscripció i matrícula podeu adreçar-vos telefònicament: De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00, al telèfon: 93 675 39 50O per correu electrònic a:iescar@ies.car.edu

  Per a la matrícula

  La matrícula es podrà fer de l’16 al 28 de juliol de 2020. En les pròximes setmanes publicarem les instruccions referents al procés de matrícula.

  – Imprès de matriculació (descarregar)

  – Imprès de pagament (descarregar)

 

 Reunió amb l’alcaldessa

El passat dijous 7 de maig l’alcaldessa de Sant Cugat, la Sra. Mireia Ingla, va convocar els centres públics de secundària a una trobada virtual.
En aquesta trobada l’alcaldessa va agrair tot el treball que s’està portant a terme des dels centres en aquesta situació tan complicada derivada de la pandèmia de la COVID-19. L’objectiu de la reunió va ser conèixer de primera mà com estàvem vivint els centres aquesta situació i poder explicar-nos què està fent la ciutat per tal de poder trobar la millor manera d’afrontar el futur immediat.
En la reunió van estar-hi presents la regidora d’Educació, la Sra. Pilar Gorina, i la cap de dervei d’Educació, la Sra. Rosa Pitarch.
Els representants dels centres públics de secundària vam agrair la tasca desenvolupada des de l’Ajuntament per fer arribar els dispositius informàtics i la connectivitat a aquell alumnat que ho ha necessitat.

ATENCIÓ AL PÚBLIC

 
 Ateses les actuals circumstàncies, la documentació que calgui aportar a la comissió avaluadora
s’haurà de lliurar per via telemàtica, a través d’un correu electrònic adreçat a
 
 preinscripcioimatricula@ies.car.edu
 
En cas que això no sigui possible, adreceu-vos al telèfon  
 
936 753 950
 

 DE DILLUNS A DIVENDRES   DE 10:00… Llegeix més»

CALENDARI. PROVES ACCÉS CFGM INS CAR

CALENDARI

Per Resolució EDU/165/2020, de 27 de gener, es van convocar les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i al cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general  d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i nivell 3, corresponents a l’any 2020. La inscripció a les esmentades proves es va iniciar el dia 13 de març i va quedar suspesa d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel la COVID-19.

 

En la situació actual, s’han dut a terme els tràmits necessaris administratius i es disposa d’autorització per a reiniciar les inscripcions a les esmentades proves i començar a preveure tot el procediment que se’n derivi.

Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris que són els que consten més avall.

 

Cal tenir present que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia.

 

 Inscripció del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
Pagament de la taxa fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos a partir del 5 de juny de 2020
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova  del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d’admesos i exclosos a partir del 19 de juny de 2020
Prova 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Qualificacions provisionals a partir del 8 de juliol de 2020
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova  del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives i emissió de certificats a partir del 14 de juliol de 2020

 

Convocatòria d’incidències

 

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal  acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

 

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
 • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020

Prova: 2 de juliol de 2020.  Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Comunicat dels centres de Secundària de Sant Cugat

Benvolguts i benvolgudes,

Els centres educatius de Sant Cugat, que subscrivim aquest comunicat, estem en contacte permanent entre nosaltres, comentant i debatent aquells aspectes que compartim derivats de la crisi de la COVID-19. Voldríem fer-vos-en partícips.

En primer lloc, però, volem expressar tot el nostre suport a aquells/es de vosaltres que esteu passant per moments difícils. Sapigueu que els centres estem a total disposició per a ajudar-vos en tot allò que estigui al nostre abast.

A continuació, us detallem aquells aspectes relatius al present i futur immediat que creiem que caldria destacar.

 • En aquests moments no hi ha data de tornada als centres. El que sí que sabem és que el curs s’acaba el 19 de juny, tant per a l’ESO com per al Batxillerat,  la Formació d’Adults, la Formació Professional i els ensenyaments  de Règim especial.
 • El Departament d’Educació està treballant de forma coordinada amb l’Ajuntament i els centres educatius per a facilitar la connectivitat a l’alumnat que no en disposi. També s’està procurant que  tothom tingui un dispositiu per a poder seguir el curs des  de casa.
 • Ara mateix les proves d’accés a la universitat estan fixades per als dies 7, 8 i 9 de juliol. Els tutors/es i la resta de professorat de 2n de batxillerat, 2n de CFGS i el tercer nivell de Tècnics Esportius explicaran als alumnes els canvis en el format de cada prova.
 • Pel que fa a la preinscripció i matrícula pel curs vinent, encara no disposem de cap informació definitiva. Ara bé, en relació amb la continuïtat de l’ alumnat propi, cada centre farà les consultes a nivell intern.
 • La 3a avaluació serà de caràcter diagnòstic i formatiu i només podrà influir en la qualificació final de manera positiva a excepció dels crèdits, mòduls o unitats formatives dels cursos terminals de Cicles Formatius o Estudis de Règim Especial que poden ser avaluables.
 • Les sortides curriculars i les beques Erasmus queden anul·lades a tots nivells. No es realitzarà cap cobrament al respecte.

El professorat continua treballant per a acompanyar els alumnes en el seu aprenentatge, ajudar-los a organitzar les activitats escolars i a mantenir un bon estat emocional mentre duri  aquesta nova situació que ens toca viure. En les tutories es continuarà donant orientació acadèmica i professional, sobretot als alumnes de final d’etapa que s’hauran de preinscriure a altres estudis. 

Volem afegir, en darrer lloc i de manera reiterada, la nostra total disposició a fer costat a les famílies i alumnes durant tot aquest procés, ple d’incertesa i de canvi per a tota la gran comunitat educativa que formem. 

Desitgem retrobar-vos ben aviat.  Molt cordialment,

CFA Sant Cugat (Escola d’Adults)                                  INS FP Sant Cugat del Vallès

INS Angeleta Ferrer i Sensat                                          INS Joaquima Pla i Farreras

INS Arnau Cadell                                                           INS Leonardo da Vinci

INS Centre d’Alt Rendiment Esportiu