Esquí alpí

 

L’objectiu del primer nivell d’aquests estudis és conèixer els principis fonamentals de l’esquí alpí i promoure aquesta modalitat esportiva. Té una durada de 465 hores (315 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d’esquí alpí.
El segon nivell capacita per ensenyar l’esquí alpí i entrenar esportistes. Té una durada de 620 hores (420 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).
El tercer nivell capacita per entrenar esquiadors i esquiadores que participen en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d’esports d’hivern. Té una durada de 930 hores (730 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).
Per accedir al primer nivell els requisits són els explicats en la Informació general.
Per accedir al segon nivell cal haver aprovat TOT el primer nivell de l’especialitat i no cal superar cap prova específica.
Per accedir al tercer nivell, els requisits que cal complir estan descrits en la Informació general.

 

Continguts:

Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Primer nivel (465 hores)

– Bloc comú (120 hores):

• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I (20 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I (25 hores)
• Entrenament Esportiu I (30 hores)
• Fonaments Sociològics de l’Esport (5 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport I (5 hores)
• Primers Auxilis i Higiene en l’Esport (35 hores)
– Bloc específic (180 hores):
• Desenvolupament Professional I (15 hores)
• Formació Tècnica de l’Esquí Alpí I (60 hores)
• Material d’Esquí Alpí I (15 hores)
• Metodologia de l’Ensenyament de l’Esquí Alpí I (50 hores)
• Medi Ambient de Muntanya I (20 hores)
• Seguretat Esportiva I (20 hores)
– Bloc complementari (15 hores):
• Terminologia Específica Catalana (5 hores)
• Fonaments de l’Esport Adaptat (10 hores)

– Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (620 hores)

– Bloc comú (150 hores):

• Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
• Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
• Entrenament Esportiu II (40 hores)
• Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
• Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)
– Bloc específic (240 hores):
• Desenvolupament Professional II (10 hores)
• Formació Tècnica de l’Esquí Alpí II (45 hores)
• Reglament i Cronometratge de l’Esquí Alpí (15 hores)
• Material d’Esquí Alpí II (20 hores)
• Metodologia de l’Ensenyament de l’Esquí Alpí II (45 hores)
• Metodologia de l’Entrenament de l’Esquí Alpí (55 hores)
• Medi Ambient de Muntanya II (25 hores)
• Seguretat Esportiva II (25 hores)
– Bloc complementari (30 hores)
• Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
• Equipaments Esportius (10 hores)
• Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)

– Bloc de formació pràctica (200 hores)

Tercer nivell (930 hores)

– Bloc comú (200 hores):

• Biomecànica Esportiva (30 hores)
• Entrenament d’Alt Rendiment Esportiu (50 hores)
• Fisiologia de l’Esforç (40 hores)
• Gestió de l’Esport (45 hores)
• Psicologia de l’Alt Rendiment Esportiu (25 hores)
• Sociologia de l’Esport d’Alt Rendiment (10 hores)

– Bloc específic (430 hores):

• Desenvolupament Professional III (30 hores)
• Material d’Esquí Alpí III (50 hores)
• Metodologia de l’Entrenament de l’Esquí Alpí II (150 hores)
• Optimització de les Tècniques i Tàctiques d’Esquí Alpí (160 hores)
• Seguretat Esportiva III (40 hores)

– Bloc complementari (40 hores):

• Els Esports d’Hivern Adaptats (20 hores)
• Aplicacions Informàtiques i Mitjans Multimèdia en els Esports d’Hivern (20 hores)

– Projecte final (60 hores)

– Bloc de formació pràctica (200 hores)

Més informació del currículum

Prova específica d’accés:

És imprescindible per poder-se matricular en el primer nivell.

– Contingut de la prova

– Calendari de les proves

– Material per fer la prova

Preus:

– Primer nivel

– Segon nivel

– Tercer nivel

 

Calendaris i horaris del curs actual