Història

L’INSTITUT DEL CAR

L’INS Centre d’Alt Rendiment Esportiu és un centre públic d’Ensenyament Secundari, depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ofereix ensenyaments obligatoris d’ESO i ensenyaments postobligatoris de batxillerat, de cicle formatius de la familia professional d’activitats físiques i esportives, i ensenyaments de règim especial de Tècnics d’Esports en diferents modalitats esportives, a més del Curs de preparació per a la incorporació als Cicles de Grau Superior (l’antic CAS).

L’edifici de l’INS s’ubica actualment en les dependències i instal•lacions del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR). L’Institut va néixer amb la finalitat d’atendre les necessitats d’escolarització dels esportistes becats al CAR i poc a poc ha anat estenent el seu àmbit d’activitats a la Formació Professional i als Ensenyaments de Règim Especial.

Història del centre

L’INS Centre d’Alt Rendiment Esportiu començà a funcionar el curs 1988/89 amb el nom d’Extensió de Batxillerat Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès per ordre aprovada pel Conseller d’Ensenyament Sr Josep Laporte i Salas (Ordre 2/09/1989 – DOGC, 11/10/1989). En aquell moment administrativament depenia de l’Institut Arnau Cadell.

El centre va ser creat pel govern de la Generalitat de Catalunya, que en va encarregar el disseny específic, amb l’objectiu fonamental de fer compatibles, per als esportistes d’alt nivell del nostre país, la formació esportiva amb l’alt grau d’exigència, dedicació i esforç que requereix i els estudis de secundària obligatòria i de batxillerat. En aquest sentit, el nostre Institut va ser, durant molts anys, el primer i únic centre públic d’ensenyament integrat en un Centre d’Alt Rendiment Esportiu i creat específicament per donar serveis educatius als esportistes, que va funcionar al món.

Posteriorment, al curs 2001-2002 va adquirir la condició de institut amb el nom d’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) Centre d’Alt Rendiment Esportiu pel decret 216/2001 de 24 de juliol, essent consellera d’Ensenyament Carme Laura i Gil. Amb l’aprovació de la LEC, en el curs 2010-2011 canvia aquesta denominació per la d’INS del CAR. Tot i que extraoficialment s’ha fet servir ocasionalment la denominació Baró de Coubertin, aquest nom no ha tingut mai vigència a nivell oficial.

Pel que fa als estudis ofertats, originàriament s’oferia el BUP i el COU, que era l’ensenyament postobligari en l’ordenament acadèmic anterior a la implantació de la LOGSE. Concretament, el centre va arrencar amb quatre grups, un de cada nivell del Batxillerat d’aleshores, amb un total de seixanta alumnes i dotze professors.

Amb la LOGSE, que imposà l’escolarització obligatòria fins als setze anys, el centre es dota també d’estudis d’ESO. Així, en el curs 1994-95 s’obre el primer grup d’ESO (un grup de 3r). Inicialment l’institut només comptava amb grups de segon cicle, però més endavant, en el curs 2000-2001, l’oferta s’amplia també al primer cicle.

A part dels ensenyaments secundaris tradicionals, el centre incorporà ben aviat ensenyaments professionals, oberts a alumnes no necessàriament esportistes. Així, el nostre Institut va oferir breuement (del 1994-95 fins el 1997-98) el cicle formatiu de grau mitjà de cuina, però aquests estudis no van quallar al centre i es van deixar d’impartir.

En el curs 1998 – 99, el Departament d’Ensenyament va decidir que el nostre institut fos el primer centre públic de Catalunya que oferís els Cicles Formatius de la Familia d’Activitats Fisicoesportives començant pel de grau mitjà i incorporant el següent curs el de grau superior. Aquests estudis estan plenament consolidats i, any rere any, malgrat l’increment de grups, és impossible absorbir-ne tota la preinscripció.

Una altra fita important en l’evolució del centre es va produir en el curs 2005 – 2006, quan el Departament d’Ensenyament va incorporar a l’Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu els Ensenyaments de Règim Especial de Tècnics i Tècnics Superiors d’Esports en diferents modalitats esportives. El nostre centre també va ser el primer centre públic de Catalunya que va començar a oferir aquests ensenyaments. Des del curs 2014-2015 s’ofereixen cursos en horari de matí adreçats a un públic menor d’edat (diferent per tant a l’habitual en aquesta mena d’estudis) que ofereixen la possibilitat de superar el primer i el segon nivell en un sol curs ( el conegut com a 2 X 1) i, per tant, d’obtenir una titulació equivalent a un CFGM.

El curs 2013-2014 va començar a funcionar el Curs Específic d’Accés al Grau Superior, adreçat especialment als alumnes del CFGM del centre que volien accedir al CFGS de la mateixa família. Des del curs 2016-2017 aquests estudis han rebut la denominació “Curs de preparació per a la incorporació als Cicles de Grau Superior”.

DIRECTORS

L’Institut ha conegut només tres directors des de la seva fundació:

• Joan Baptista Arnau i Canalias: curs 1988/1989- curs 2015-2016. Exercí la direcció des de la fundació del centre fins a la seva jubilació, amb un parèntesi d’un curs per desenvolupar la seva tasca com a col.laborador a les Olimpíades de Barcelona 1992. Compaginà la seva activitat al capdavant del centre amb diversos càrrecs esportius vinculats al tenis taula.
• Armand Servent: curs 1991-1992, substituint Joan Arnau.
• Marta Arnaiz Vicente: curs 2016-2017 -… . Psicopedagoga i orientadora destinada al centre des del curs 2009-2010, assolí la direcció en el concurs de selecció convocat l’any 2016.