Instruccions. Tècnics. Secretaria

Per a la preinscripció:

El termini per fer la preinscripció és entre el 8 de maig i el 6 de juny de 2018.

En tots els casos cal presentar, original i fotocòpia de la següent documentació:
– Imprès de preinscripció (descarregar)
– DNI, NIE o passaport de l’alumne/a
– Targeta sanitària

Si l’alumne/a és menor d’edat, cal que presenteu també:
– DNI, NIE o Passaport (pare, mare o tutor legal)
– Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

– Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà:
– Prova específica d’accés ó acreditar els mèrits esportius corresponents a l’especialitat (en els casos establerts)
– Un d’aquests tres requisits:
o Títol de graduat en ESO (ó equivalent a efectes acadèmics) ó
o Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà ó
o Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau mitjà

– Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà:
– Primer nivell o cicle inicial de la mateixa especialitat esportiva i
– Prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos establerts)

– Per accedir al grau superior:
– Títol de tècnic de l’especialitat esportiva corresponent
– Un d’aquests requisits:
o Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics ó
o Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior ó
o Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau superior
– En els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents

Per a la matrícula:

La matrícula de tècnics esportius es podrà fer del 12 al 20 de juliol de 2018*. Si us plau, consulteu en aquesta mateixa web el dia i hora que us ha estat assignat, i recordeu que heu de portar els següents documents:

– En tots els casos cal presentar original i fotocòpia de la següent documentació:
– Imprès de matriculació (descarregar)
– Imprès de pagament (descarregar)
– Els documents que no hagueu lliurat amb la preinscripció.

*Si hi ha places, en qualsevol moment es pot fer la matrícula dels crèdits que encara no hagin començat.