Grau Mitjà CAFEMN

Tècnic o tècnica en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

Codi: CFPM 0101

 

Oferta inicial de places (2020)   Pendent d’actualitzar!

 

Informació general

Aquests estudis formen per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme.

La seva durada és de 1.400 hores (990 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Amb aquests estudis s’obté el títol de Tècnic o Tècnica en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural.

 

Sortides professionals

Aquest cicle capacita per:

 • Realitzar l’administració, gestió i comercialització en una petita empresa.
 • Conduir clients per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya.
 • Conduir clients en bicicleta per itineraris en el medi natural.
 • Conduir clients a cavalls per itineraris en el medi natural.
 • Coordinació d’activitats de guiatge i conducció en la natura.

I els àmbits on es pot treballar són:

 • Empreses d’esports d’aventura.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, …
 • Agències de viatges.
 • Empreses de protecció de parcs naturals o zones protegides.
 • Clubs esportius.
 • Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats.
 • Entitats públiques que ofereixin programes d’activitats en el medi natural.
 • Hípiques.

 

Continguts:

El currículum d’aquests estudis està format pels següents crèdits:

 • Crèdit 1: El Medi Natural (60 hores).
 • Crèdit 2: Conducció de Grups i Activitats en el Medi Natural (120 hores).
 • Crèdit 3: Seguretat i Supervivència en Muntanya (120 hores).
 • Crèdit 4: Conducció de Grups en Bicicletes (120 hores).
 • Crèdit 5: Conducció de Grups a Cavall i Atencions Equines Bàsiques (180 hores).
 • Crèdit 6: Administració, Gestió i Comercialització en la Petita Empresa (60 hores).
 • Crèdit 7: Fonaments de l’Activitat Física (30 hores).
 • Crèdit 8: Primers Auxilis (30 hores).
 • Crèdit 9: Activitats Físiques per a Persones amb Discapacitats (30 hores)
 • Crèdit 10: Dinàmica de Grups (60 hores).
 • Crèdit 11: Formació i Orientació Laboral (60 hores).
 • Crèdit 12: Formació en Centres de Treball (410 hores).
 • Crèdit 13: Síntesi (60 hores).
 • Crèdit de neu (30 hores).
 • Crèdit de riu (30 hores).

Més informació

 

Requisits d’accés

Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en ESO  (o equivalent a efectes acadèmics).
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 

Continuïtat d’estudis

Finalitzant aquest cicle es pot accedir a:

 • Cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament i animació socioesportiva.
 • Cicle formatiu de grau superior de Condicionament físic.
 • Qualsevol cicle formatiu de grau superior.

 

Horari

En l’INS Centre d’Alt Rendiment, l’horari és el següent:

 • Matins de 8:00 a 14:30 (en cas de sortides fins les 17:00).
 • Una tarda a la setmana de 15:30 a 17:30.

 

Preinscripció i matrícula  ( Secretaria CFGM)