Visita a les instal·lacions esportives

 

El passat 6 de setembre, el professorat de l’INS CAR va visitar les instal·lacions del CAR on es desenvolupen els diferents entrenaments de l’alumnat. L’objectiu d’aquesta activitat  és apropar el professorat, especialment el de nova incorporació, a la realitat de l’alumnat. Albert Mendoza, cap de Relacions Externes del CAR, va ser el responsable de realitzar aquesta visita.

 

Reconeixement a Albert Mendoza

El passat 6 de setembre, l’INS CAR va fer un acte de reconeixement a Albert Mendoza, cap de Relacions Externes del CAR, per la seva col·laboració amb l’institut al llarg de molts anys. Davant la seva pròxima jubilació, el professorat va voler demostrar-li el seu agraïment.

Li desitgem tota la sort en aquesta nova etapa que comença.

Informació sobre les proves d’accés a excursionisme, mitja muntanya, barrancs, futbol i futbol sala.

En els enllaços següents trobareu informació sobre les proves d’accés a excursionisme, mitja muntanya, barrancs, futbol i futbol sala.

Inscripcións a les proves:

Excursionisme, mitja muntanya i barrancs a ETEVA. Més informació a  https://www.eteva.org/pruebas-de-acceso/prueba-acceso-montana-escalada/

Futbol i futbol sala. Generalitat. Més informació a  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/.

Recordeu que per poder estudiar amb nosaltres és imprescindible haver superat les proves d’accés.

Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat

L’alumne PAU SOLER va rebre el passat divendres 19 de juliol la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat. Aquesta distinció es concedeix a l’alumnat de Catalunya que en la convocatòria ordinària de juny ha obtingut, en la fase general de les PAU, una qualificació igual o superior a 9 punts 

L’acte es va celebrar a l’Auditori de Barcelona i va ser presidit pel M. Hble. Sr. Quim Torra i Pla. Van  acompanyar l’alumne en la cerimònia la seva família i la directora de l’Institut.

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

El Departament d’Ensenyament ha publicat la normativa i el calendari per al Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Termini per presentar la sol·licitud: del 15 al 19 de juliol.

 

Trobareu la informació en el següents enllaços:

  • Informació de secretaria

 

  • Preinscripció al Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior. (Estudiar a Catalunya).

 

  • Normativa del CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR
 Novetat. S’ha produit una modificació en la normativa. Per trobar la informació cliqueu en el següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fit33xa&documentId=854147&language=ca_ES

 

  • Accès al full de preinscripció