Sessió de formació en tutoria

El passat dimecres 2 d’octubre, els tutors d’ESO i Batxillerat van participar en un sessió de formació  organitzada pel Servei Educatiu de l’Ajuntament de Sant Cugat, que tenia com a objectiu proporcionar estratègies als tutors per a l’abordatge de les entrevistes amb les famílies.
La formació va anar a càrrec de la Sra. Marta Albadejo, especialista amb una gran experiència en el tema i en la formació de docents en general.
El professorat assistent va valorar molt positivament l’activitat.

Visita de la delegació d’OMNIA, un dels centres més grans de FP de Finlandia

El passat dijous 19 de setembre l’INS CAR va rebre una delegació de l’equip directiu d’OMNIA, un dels centres més grans de FP de Finlàndia, coincidint amb la conferència sobre FP dual que es va organitzar aquella mateixa setmana. (en trobareu informació a  https://www.xarxafp.org/dual-vet-management-international-conference/)

La visita va tenir com a objectiu conèixer models d’atenció a esportistes federats i/o professionals, ja que volen implantar un servei similar al seu centre.

Durant la visita van assistir a una classe de 1r de Batxillerat , l’alumnat de la qual va estar responent preguntes formulades pel professorat finlandès en llengua anglesa amb la col.laboració de les professores d’anglès Carme Chaler i Montsant Aleu.

Posteriorment van assistir a dues classes del cicle formatiu de grau superior: Control Postural i Activitats amb Suport Musical, en les quals l’alumnat va interactuar amb el professorat visitant.

Finalment, la cap de formació del CAR, Susana Regüela, va informar sobre el projecte Dual Career, que desenvolupa el CAR amb la participació de l’Institut.

Marta Arnaiz Vicente

Directora de l’Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu

 

Calendaris generals de curs. Ensenyaments Tècnics 2019-20

       Trieu el vostre grup:

 

 

 

Arrenca el nou curs

Aquests darrers dies s’han desenvolupat  els actes que tradicionalment marquen l’inici de curs dels diversos estudis impartits en el nostre centre.

La majoria van tenir lloc el dia 12: la presentació del curs als alumnes d’ESO-BATX, la presentació del curs als alumnes de CFGM i la presentació a les famílies dels alumnes de Grau Mitjà, així com el Consell Escolar d’obertura. La presentació del curs per als alumnes de CFGS va ser el dia 18, d’acord amb les dates que assenyala el calendari del Departament. La presentació dels Ensenyaments Esportius va realitzar-se amb anterioritat i va tenir lloc el dia 10 de setembre.

Presentació dels Ensenyaments Esportius

El passat dia 10 de setembre es va donar el tret de sortida dels estudis d’Ensenyaments Esportius de les modalitats de futbol, futbol sala, excursionisme, mitja muntanya, barrancs, esquí i surf de neu.
La presentació a la sala d’actes del CAR va anar a càrrec de la directora de l’INS CAR, Sra. Marta Arnaiz, i del cap d’estudis d’aquests ensenyaments, Sr. Ricardo Pérez. Després cada tutor va donar la informació necessària del curs als alumnes a les aules respectives.

 

Visita a les instal·lacions esportives

 

El passat 6 de setembre, el professorat de l’INS CAR va visitar les instal·lacions del CAR on es desenvolupen els diferents entrenaments de l’alumnat. L’objectiu d’aquesta activitat  és apropar el professorat, especialment el de nova incorporació, a la realitat de l’alumnat. Albert Mendoza, cap de Relacions Externes del CAR, va ser el responsable de realitzar aquesta visita.

 

Reconeixement a Albert Mendoza

El passat 6 de setembre, l’INS CAR va fer un acte de reconeixement a Albert Mendoza, cap de Relacions Externes del CAR, per la seva col·laboració amb l’institut al llarg de molts anys. Davant la seva pròxima jubilació, el professorat va voler demostrar-li el seu agraïment.

Li desitgem tota la sort en aquesta nova etapa que comença.

Informació sobre les proves d’accés a excursionisme, mitja muntanya, barrancs, futbol i futbol sala.

En els enllaços següents trobareu informació sobre les proves d’accés a excursionisme, mitja muntanya, barrancs, futbol i futbol sala.

Inscripcións a les proves:

Excursionisme, mitja muntanya i barrancs a ETEVA. Més informació a  https://www.eteva.org/pruebas-de-acceso/prueba-acceso-montana-escalada/

Futbol i futbol sala. Generalitat. Més informació a  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/.

Recordeu que per poder estudiar amb nosaltres és imprescindible haver superat les proves d’accés.