Secretaria. CFGM

CFGM. Preinscripció i matrícula

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAFEMN)

 

Calendari de preinscripció i matrícula   Cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

– Publicació de l’oferta inicial: 7 de maig de 2021.

Període de presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 18 de maig de 2021.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.

Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.

– Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

– Publicació de la llista ordenada: 23 de juny de 2021.

– Publicació de l’oferta final: 7 de juliol de 2021.

– Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 9 de juliol de 2021.

– Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

– Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2021.

– Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: de l’1 al 3 de setembre de 2021.

– Publicació de la llista d’admesos al centre: 6 de setembre de 2021.

 

Instruccions  per a la preinscripció:

Presentació de sol·licituds

– Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

– La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini de presentació de sol·licitud establert.

– Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2021) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

– Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

– El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

– Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

 

Per resoldre dubtes sobre els processos de preinscripció i matrícula podeu adreçar-vos telefònicament: 
De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00, al telèfon: 93 675 39 50  o per correu electrònic a:iescar@ies.car.edu

 

 

OFERTA INICIAL DE PLACES  (2020) (pendent d’actualitzar)

 

  Informació per a la MATRÍCULA (2020) (pendent d’actualitzar)

 

  • Per a la matrícula

 

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.(pendent d’atualitzar) (2020)