Secretaria. CFGM

CFGM. Preinscripció i matrícula

Oferta inicial de places

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAFEMN)

Calendari 2019-20

Xerrada informativa: Dimarts, 30 d’abril de 2019 (18:30h)

1r termini:
Publicació de l’oferta inicial de places: 10 de maig. Ja podeu consultar l’oferta inicial de places

Presentació de preinscripcions: del 14 al 21 de maig.

Presentació de documentació: fins el 23 de maig.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 7 de juny.

Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de juny.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 19 de juny.

Número de desempat  CFGM         

Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva ordenada: 25 de juny.

Publicació de l’oferta definitiva de places: 5 de juliol.

Llistes d’admesos: 8 de juliol.

Matriculació: del 9 al 15 de juliol.
(Dia i hora per formalitzar la matrícula. Cliqueu aquí).

2n termini:
Només poden participar:

les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Publicació de centres i cicles amb places vacants: 2 de setembre.

Preinscripció: 2 i 3 de setembre.

Publicació de les persones admeses: 4 de setembre.

Instruccions

Per a la preinscripció:

El termini per fer la preinscripció és entre el 14 i el 21 de maig de 2019.
La preinscripció és telemàtica en el portal del Departament d’Ensenyament (enllaç). No s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

Documentació que cal aportar al centre:

– En el cas d’utilitzar la sol·licitud electrònica (amb certificat digital):
Amb caràcter general, les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin cap documentació a l’institut.
No obstant, cal presentar la documentació acadèmica al·legada que, pels motius que sigui, no s’hagi pogut validar electrònicament.

– En el cas d’utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han de presentar original i fotocòpia de la documentació següent:
Resguard de la sol·licitud enviada per Internet.
DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.
Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés (només si no s’ha pogut validar electrònicament).
Si l’alumne/a és menor d’edat, cal que presenteu també:
DNI, NIE o passaport (pare, mare o tutor legal)
Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Atenció informàtica per a la preinscripció: L’INS C.A.R. posa un servei d’ajuda a la preinscripció els següents dies:
Dimecres 15 de maig de 17 a 20 hores.
Divendres 17 de maig de 10 a 13 hores.

Per a la matrícula

La matrícula del cicle formatiu de grau mitjà (CAFEMN) es podrà fer del 9 al 15 de juliol de 2019*. Si us plau, consulteu en aquesta mateixa web el dia i hora que us ha estat assignat, i recordeu que heu de portar els següents documents:

– La documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés.
– Imprès de matriculació (descarregar) PENDENT
– Imprès de pagament (descarregar) PENDENT

 

Formularis:

Enllaç portal per fer la preinscripció
Imprès de matriculació (descarregar) PENDENT
Imprès de pagament (descarregar) PENDENT

 

Normativa

Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.

Resolució EDU/880/2019, de 4 d’abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.