Secretaria. CFGM

CFGM. Preinscripció i matrícula

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAFEMN)

OFERTA INICIAL DE PLACES

 

Calendari 2020-21

Presentació amb informació general del cicle

 

1r termini:
Publicació de l’oferta inicial de places:   29 de maig.

Presentació de preinscripcions: del 2 al 8 de juny

Presentació de documentació: fins el 9 de juny

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol

Termini per presentar reclamacions:  10 al 14 de juliol

Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 15 de juliol

Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva ordenada:   20 de juliol

Publicació de l’oferta definitiva de places: 28 de juliol

Llistes d’admesos: 30 de juliol

Matriculació: de l’1 al 7 de setembre

 

 • Instruccions

   

 • Per a la preinscripció:
 • El termini per fer la preinscripció és entre el del 2 al 8 de juny 2020.
  La preinscripció és telemàtica en el portal del Departament d’Ensenyament (enllaç). No s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.Documentació que cal enviar al correu del centre, preinscripcioimatricula@ies.car.edu:– En el cas d’utilitzar la sol·licitud electrònica (amb certificat digital):
  Amb caràcter general, les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin cap documentació a l’institut.
  No obstant, cal presentar la documentació acadèmica al·legada que, pels motius que sigui, no s’hagi pogut validar electrònicament.– En el cas d’utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han d’enviar la documentació següent:
  Resguard de la sol·licitud enviada per Internet.
  DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.
  Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés (només si no s’ha pogut validar electrònicament).
  Si l’alumne/a és menor d’edat, cal que presenteu també:
  DNI, NIE o passaport (pare, mare o tutor legal)
  Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 

 • Per resoldre dubtes sobre els processos de preinscripció i matrícula podeu adreçar-vos telefònicament: De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00, al telèfon: 93 675 39 50O per correu electrònic a:iescar@ies.car.edu

 

 • Per a la matrícula
 • La matrícula del cicle formatiu de grau mitjà (CAFEMN) es podrà fer de l’1 al 7 de setembre de 2020. Si us plau, consulteu en aquesta mateixa web el dia i hora que us ha estat assignat, i recordeu que heu de portar els següents documents:– La documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés.
  – Imprès de matriculació (descarregar) PENDENT
  – Imprès de pagament (descarregar) PENDENT

 

 

 • Normativa RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.