Secretaria. Tècnics esportius

TÈCNICS ESPORTIUS. Preinscripció i matrícula

  • Calendari 2018 – 19

Xerrada informativa: Dimecres, 18 d’abril de 2018 (18:30h) (veure presentació).

– Publicació de l’oferta inicial de places: 2 de maig
– Presentació de preinscripcions: del 8 de maig al 6 de juny
– Sorteig i publicació del número de desempat: 11 de juny
– Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 18 de juny
– Termini per presentar reclamacions: del 19 al 22 de juny
– Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 27 de juny
– Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva ordenada: 3 de juliol
– Publicació de l’oferta definitiva de places: 5 de juliol
– Llistes d’admesos: 5 de juliol
– Matriculació: del 12 al 20 de juliol

S’adjudicarà dia i hora per formalitzar la matrícula

 

A més del calendari oficial per fer la preinscripció i la matrícula, si hi ha places, en qualsevol moment es pot fer la matrícula dels crèdits que encara no hagin començat (consulteu els horaris de cada modalitat).

 

Per a la preinscripció:

El termini per fer la preinscripció és entre el 8 de maig i el 6 de juny de 2018.

En tots els casos cal presentar, original i fotocòpia de la següent documentació:
– Imprès de preinscripció (descarregar)
– DNI, NIE o passaport de l’alumne/a
– Targeta sanitària

Si l’alumne/a és menor d’edat, cal que presenteu també:
– DNI, NIE o Passaport (pare, mare o tutor legal)
– Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

– Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà:
– Prova específica d’accés ó acreditar els mèrits esportius corresponents a l’especialitat (en els casos establerts)
– Un d’aquests tres requisits:
o Títol de graduat en ESO (ó equivalent a efectes acadèmics) ó
o Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà ó
o Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau mitjà

– Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà:
– Primer nivell o cicle inicial de la mateixa especialitat esportiva i
– Prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos establerts)

– Per accedir al grau superior:
– Títol de tècnic de l’especialitat esportiva corresponent
– Un d’aquests requisits:
o Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics ó
o Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior ó
o Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau superior
– En els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents

Per a la matrícula:

La matrícula de tècnics esportius es podrà fer del 12 al 20 de juliol de 2018*. Si us plau, consulteu en aquesta mateixa web el dia i hora que us ha estat assignat, i recordeu que heu de portar els següents documents:

– En tots els casos cal presentar original i fotocòpia de la següent documentació:
– Imprès de matriculació (descarregar)
– Imprès de pagament (descarregar)
– Els documents que no hagueu lliurat amb la preinscripció.

*Si hi ha places, en qualsevol moment es pot fer la matrícula dels crèdits que encara no hagin començat.

 

– Imprès de preinscripció (descarregar)
– Imprès de matriculació (descarregar)
– Imprès de pagament (descarregar)

 

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (descarregar).