Secretaria. Tècnics esportius

TÈCNICS ESPORTIUS. Preinscripció i matrícula

 

 • CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA – 1r TERMINI
  • Publicació de l’oferta inicial de places: 1 de juny de 2020
  • Presentació de preinscripcions: del 2 de juny al 17 de juny de 2020
  • Sorteig i publicació del número de desempat: 19 de juny de 2020
  • Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 30 de juny de 2020
  • Termini per presentar reclamacions: de l’1 al 7 de juliol de 2020
  • Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva ordenada: 13 de juliol de 2020
  • Publicació de l’oferta definitiva de places: 13 de juliol de 2020
  • Llistes d’admesos: 13 de juliol de 2020
  • Matriculació: de l’16 al 24 de juliol de 2020

  Adjudicarem dia i hora per formalitzar la matrícula

  CALENDARI  2n TERMINI

  Els centres fan públic el calendari abans del 4 de setembre. El procés no es pot iniciar abans d’aquesta data, inclou un període de presentació de sol·licituds d’un mínim de 15 dies i s’ha d’haver completat abans del 23 d’octubre

  Instruccions

  El termini per fer la preinscripció és del 2 al 17 de juny de 2020.

  La preinscripció és telemàtica. Per fer-la efectiva s’ha d’enviar la següent documentació per correu electrònic a preinscripcioimatricula@ies.car.edu

  Els  menors d’edat també han de presentar:

  • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

  Tothom ha d’enviar la documentació que acredita el compliment dels requisits:

  Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà: 

  • Superació de la Prova d’accés esportiva i específica de l’especialitat o mèrits (en el cas d’esportistes d’alt rendiment) i
  • Títol de graduat en ESO (o equivalent a efectes acadèmics) o 
  • Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà o 
  • Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments  esportius de grau mitjà per a majors de 17 anys.

  Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà: 

  • Primer nivell o cicle inicial de la mateixa especialitat esportiva i 
  • Prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en funció de la modalitat esportiva)

  Per accedir al grau superior: 

  • Títol de tècnic de l’especialitat esportiva corresponent, i
  • Títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o
  • Prova general d’accés als cicles d’ensenyaments esportius de grau superior per majors de 19 anys i,
  • En els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos establerts)

  Per resoldre dubtes sobre els processos de preinscripció i matrícula podeu adreçar-vos telefònicament: De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00, al telèfon: 93 675 39 50O per correu electrònic a:iescar@ies.car.edu

  Per a la matrícula

  La matrícula es podrà fer de l’16 al 24 de juliol de 2020. En les pròximes setmanes publicarem les instruccions referents al procés de matrícula.

  – Imprès de matriculació (descarregar) PENDENT

  – Imprès de pagament (descarregar) PENDENT