Ensenyaments esportius. Tècnics

Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment com a tècnic en la modalitat i especialitat cursada.
S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior. Tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos acadèmics. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Els cicles de grau mitjà comprèn dos nivells :
– El primer nivell comporta l’obtenció d’un certificat.
– El segon nivell comporta l’obtenció del títol de tècnic esportiu en l’especialitat corresponent.

El cicle de grau superior només té un nivell , el tercer, i comporta l’obtenció del títol de tècnic superior esportiu en l’especialitat corresponent.
(més informació)

Requisits d’accés
Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:
– Tenir el títol de graduat en ESO (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d’accés general.
– Superar una prova específica en l’esport escollit, que marca la Generalitat de Catalunya. Aquestes proves un cop superades tenen una validesa de 18 mesos (més informació).

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat TOT el primer nivell de l’especialitat. En algunes especialitats també cal superar una prova específica.

Per accedir al cicle de grau superior cal complir els requisits següents:
– Tenir el títol de tècnic en la modalitat esportiva corresponent.
– Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).
– En certes modalitats es requereixi superar una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents.