Formació en Primers Auxilis

Tot l’alumnat que cursa formació esportiva professional (tant de cicles formatius com d’ensenyaments esportius en totes les modalitats)  tenen en el seu contingut curricular els Primers Auxilis

Un dels objectius i de les competències es dotar a l’alumnat de la formació teòrica i pràctica de Suport Vital Bàsic. Per això en el nostre Institut disposem de simuladors Litlle Anne (maniquis)  dotats amb el sistema de connexió QCPR per a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat.