CALENDARI. PROVES ACCÉS CFGM INS CAR

CALENDARI

Per Resolució EDU/165/2020, de 27 de gener, es van convocar les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i al cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general  d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i nivell 3, corresponents a l’any 2020. La inscripció a les esmentades proves es va iniciar el dia 13 de març i va quedar suspesa d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel la COVID-19.

 

En la situació actual, s’han dut a terme els tràmits necessaris administratius i es disposa d’autorització per a reiniciar les inscripcions a les esmentades proves i començar a preveure tot el procediment que se’n derivi.

Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris que són els que consten més avall.

 

Cal tenir present que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia.

 

 Inscripció del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
Pagament de la taxa fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos a partir del 5 de juny de 2020
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova  del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d’admesos i exclosos a partir del 19 de juny de 2020
Prova 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Qualificacions provisionals a partir del 8 de juliol de 2020
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova  del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives i emissió de certificats a partir del 14 de juliol de 2020

 

Convocatòria d’incidències

 

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal  acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

 

  • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
  • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020

Prova: 2 de juliol de 2020.  Properament es publicarà l’hora de convocatòria