RAI ESO. Menjador escola.

L’institut Numància, juntament amb l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la fundació Probitas participa en el projecte “RAI-ESO. Dinem junts!!”. 

Aquest programa pretén oferir un dinar saludable i un espai de protecció on realitzar activitats de lleure socioeducatiu a adolescents d’entre 11 i 17 anys en risc d’exclusió social. El programa inclou l’accés a un àpat saludable i a activitats socioeducatives de lleure i esportives i d’acompanyament a l’escolaritat entre les 14 hores i les 17 hores. A banda d’assegurar un plat nutritiu al dia i proporcionar un espai de protecció, els objectius del programa són promocionar hàbits saludables, fer palesa la necessitat d’obrir els menjadors als instituts i treballar en xarxa.

Els usuaris d’aquest servei són alumnes del barri, escolaritzats o no en el Numància i que per les seves circumstàncies personals han estat escollits per a participar en aquest programa.