Simulació d’empreses

Simulació d’empreses

El mòdul d’empresa a l’aula es treballa, en el nostre centre, a traves de l’experiència de simulació d’empreses, treballant tot una sèrie de processos laborals de l’empresa i estructurat en els següents departaments:

  • Recepció (entrada i sortida de documentació)
  • Recursos Humans
  • Comptabilitat
  • Compres
  • Vendes

Tots aquests treballs es fan on line i com si fos una empresa real i a més ens interrelacionem amb d’altres empreses simulades de Catalunya i Espanya. També es treballa amb els organismes oficials amb el que ho fa l’empresa en el mon real (Agència Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social). La metodologia utilitzada pels professors del departament fa que cada alumne passi, al llarg del curs, per a cada un dels departaments abans esmentats i que treballi ens els diferents perfils professionals de l’empresa, en 1er. lloc i en els diferents loocs de treball dins del departament. L’atenció del professorat en aquest mòdul és més individualitzada donat que cada un dels departaments de l’empresa està orientat per un professor. L’objectiu d’aquest mòdul es que l’alumne pugui treballar diferents processos laborals de la seva professió que en el futur s’acabarà trobant en la seva incorporació al mon laboral real.