Documentació Estratègica

Documents de gestió estratègica

 • Projecte Educatiu de Centre
  • Projecte Curricular ESO/Batx
  • Projecte Curricular Formació Professional
  • Projecte Lingüístic
  • Projecte de coeducació
 • Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
 • Mapa de processos
 • Programació General Anual (PGA)
 • Pla de Comunicació
  • Planificació actuacions – Pla de Comunicació
 • Pla TAC
 • Projectes de Direcció
  • Projecte Direcció 2016-2020
  • Acord de coresponsabilitat 2012-2016
  • Pla Estratègic 2008-12
  • Pla Estratègic 2002-06