Estudis

Es pot cursar francès com a segona llengua estrangera a ESO (currículum) i a primer de batxillerat (currículum). A més, s’estudia francès al segon curs del Cicle Formatiu Assistència a la Direcció.