Distribució AUM

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

A continuació hi ha un breu resum:

Electromecànica de vehicles
Primer curs
1 Motors 165 hores
2 Sistemes auxiliars del motor 198 hores
5 Sistemes de càrrega, arrancada i motors elèctrics. 165 hores
6 Circuits elèctrics auxiliars del vehicle 165 hores
8 Mecanitzat bàsic 99 hores
11 Anglès tècnic 99 hores
Segon curs
3 Circuits de fluids, suspensió i direcció 165 hores
4 Sistemes de transmissió i frenada 165 hores
7 Sistemes de seguretat i confortabilitat 165 hores
10 Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
12 Síntesi 66 hores