CFGS Administració i finances

CFGS Administració i finances

Durada

2000 hores (2 cursos acadèmics)
Formació en el centre educatiu: 1650h.
Formació en Centre de Treball (pràctiques): 350 h.

Qui pot accedir a aquest cicle?

Aquelles persones que compleixin un dels següents requeriments:

  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada.
  • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Quines sortides professionals té aquest cicle?

  • Tècnic/a Administratiu d’oficina, administratiu comercial, Administratiu financer, administratiu contable, administratiu de logística, administratiu de banca i de segurs, administratiu de recursos humans, administratiu de l’Administració pública, administratiu d’assessories jurídiques, contables, laborals, fiscals o gestories.
  • Tècnic/a en gestió de cobrament
  • Responsable de atenció al client