CFGS Administració i Finances

Durada

2000 hores (2 cursos). 1650 hores es realitzaran a l’institut i 350 hores són de Formació en Centres de Treball.Adminsitració i Finances

De què treballaràs?

  • Administratiu/iva d’oficina, comercial, financera, comptable, de logística, de banca i d’assegurances, de recursos humans, de l’administració pública.
  • Administratiu/iva d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
  • Tècnic/a en gestió de cobraments.
  • Responsable d’atenció al client.

On treballaràs?

En PIMES i empreses grans, a qualsevol sector d’activitat, particularment al sector serveis, així com en les administracions públiques portant a terme tasques administratives de gestió i assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal per oferir un servei d’atenció als clients i als ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxivament i les comunicacions de l’empresa.

Què aprendràs en el cicle?

  • Treballar en la gestió de les diferents àrees o departaments de l’empresa.
  • Treballar en l’àmbit comptable (compatibilitat de societats, costos, etc.), en l’àmbit dels Recursos Humans, tant des de l’òptica global del personal de l’empresa com des de l’àmbit administratiu de gestió de nòmines i liquidacions amb els diferents organismes públics.
  • Treballar temes de comunicació, organització i control empresarial.
  • Ús d’aplicacions ofimàtiques i informàtiques.