CFGM Gestió Administrativa

Durada

2000 hores (2 cursos acadèmics).
Formació en el centre educatiu: 1650 h.
Formació en Centre de Treball (pràctiques): 350 h.

Qui pot accedir a aquest cicle?

Aquelles persones que compleixin un dels següents requeriments:

 • Tenir el títol Graduat de la ESO.
 • Tenir el títol d’FP1.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat un PQPi amb una nota igual o superior a 8.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Quines sortides professionals té aquest cicle?

 • Auxiliar administratiu/iva.
 • Ajudant d’oficina.
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments.
 • Administratiu/iva comercial.
 • Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal.
 • Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Empleat/da d’atenció al client, de tresoreria, en mitjans de pagament.