Altres

Full d’incidències internes

Instalacions

1 ordinador portàtil per alumne

8 Aules Informàtica amb portàtils i torres

Taller Hardware

Taller de Xarxes

Taller de seguretat i alt rendiment

Taller impressores 3D

Taller realitat virtual

Taller fibra òptica