Altres

Relacions amb empreses

Conveni amb Toyota

El passat 8 d’octubre de 2004, a les 17.30h., a la Sala d’Actes del nostre centre, va tenir lloc l’acte d’inauguració de l’acord entre Toyota, el Departament d’Ensenyament i l’IES-SEP Esteve Terradas pel qual el Departament d’Automoció disposarà de materials, formació i informació sobre les tecnologies Toyota per tal de poder exercir l’ensenyament de les matèries i continguts propis dels estudis de Cicles Formatius de Formació Professional Específica d’Automoció, amb un alt grau de qualitat. Al mateix temps que els alumnes realitzaran aquests aprenentatges podran preparar-se, en la majoria dels casos, a la xarxa de concessionaris de la marca.

El día 8 de octubre de 2004, a las 17.30h., tuvo lugar en la Sala de Actos de nuestro centro, el acto de inauguración del acuerdo entre Toyota, el Departament d’Ensenyament y el Instituto, por el cual el Departamento de Automoción dispondrá de materiales, formación y información sobre las tecnologías Toyota para poder ejercer la enseñanza de las materias y contenidos propios de Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de Automoción, con un alto grado de calidad. Así mismo los alumnos se podrán beneficiar de los aprendizajes conseguidos y la ventaja de poder prepararse, en la mayoría de los casos, en la red de concesionarios de la marca.

The opening act between Toyota and our Centre was in our school Main Room on 8th October at 17:30h., in Automotive Department, with technical Toyota’s support, display equipment, technology and information about the Vocational Automotive Course characteristic of our training, which are performed with high quality and professional degree. Participants may also have the opportunity of acquiring professional skills in Toyota’s net.